"De kracht van de verhalen uit de Bijbel is dat ze zo universeel zijn dat iedereen zich er in kan herkennen." -  ds. Evert Jan de Wijer

Bezoekadres:
Prinses Irenestraat 36 - 1077 WX Amsterdam

tel. 020 – 673 81 71

Kerkdiensten: zondagmorgen 10.30 uur

Website:
https://dethomas.nl/
E-mailadres:
info@dethomas.nl

Predikant(en)

Overige contactpersonen

Geschiedenis van de Thomas

De Thomaskerk is ontworpen door architect Karel L. Sijmons (1908-1989) en is in 1966 in gebruik genomen. Karel L. Sijmons was vooral in zijn latere jaren bekend als architect van protestantse kerken. De Thomaskerk is aangewezen als Gemeentelijk monument.
De stijl van de Thomaskerk is functionalistisch. Karel L. Sijmons was een van de weinige architecten die in deze stijl kerkgebouwen ontwierp. De vorm van het gebow wordt bepaald door de liturgische functies de Doop, het Woord en de Tafel.
Zo staat het doopvont aan de voet van de kansel om te benadrukken dat de doop on het midden van de gemeente moet plaatsvinden. De verkondiging van het Woord vindt plaats in het hoge gedeelte van de kerk omdat het Woord ruimte nodig heeft. In de lage ruimte staat de Tafel voor de viering van het Avondmaal. De zandstenen vloer doet denken aan de woestijn waar Mozes doorheen trok met zijn volk en het dak golft als de zee.

In de hal bevindt zich een glas in lood raam van de Spaanse kunstenaar Antonio Saura en verbeeldt de kruisiging.

Uniek is dat het kerkgebouw een theaterzaal heeft en de plek is waar religie en cultuur samen komen. Zie: www.dethomas.nl

Het grote orgel is in 1972 gebouwd door de firm Gebr. Van Vulpen (Utrecht) onder advies van Simon C. Jansen.

Er is ook een klein orgel aanwezig, bestemd voor continuospel of als begeleidingsinstrument voor de cantorij of een koor. Het werd in 1973 door de Gebr. Van Vulpen geleverd. Het kleine orgel bevindt zich in de avondmaalsruimte van de kerk en wordt gebruikt bij avondmaalsvieringen.

Meer kerken in Zuid