Bezoekadres:
Herman Gorterstraat 31 - 1077 WE Amsterdam

tel. 020 – 671 42 77

Kerkdiensten Diepenbrockstraat 46:  zondagmorgen 10.30 uur

Website:
http://www.vrijburg.nl/
E-mailadres:
info@vrijburg.nl

Overige contactpersonen

Joost Röselaers (1979) is algemeen secretaris (voorman) van de remonstranten, een vooruitstrevende geloofsgemeenschap in Nederland. Daarnaast is hij predikant van Vrijburg in Amsterdam-Zuid. Tot 2017 was hij predikant van de Nederlandse Kerk in Londen. In 2016 voltrok Röselaers het eerste kerkelijke homo- huwelijk in het Verenigd Koninkrijk. Vanuit zijn kerk gaf Röselaers ook vorm aan het Dutch Centre en de Nederlandse City Lunches (NCL) in Londen. Door deze vernieuwende activiteiten is de Nederlandse Kerk in Londen geworden tot een plek van ontmoeting en zingeving voor alle Nederlanders in Londen – kerkelijk of niet. 

Joep de Valk (1954) is een zogenoemde “late roeping” Hij heeft op zijn 45ste zijn loopbaan omgegooid om predikant te worden. In zijn vorig leven is Joep technisch en bedrijfskundig opgeleid, om te eindigen als ondernemer met een fabriek voor Montessori leermiddelen. Na verkoop van zijn bedrijf heeft hij zich gericht op theologie en op mensen aan de rand van de samenleving, in daklozenopvang, verslavingszorg en schuldsanering.

Japke Malde “Sinds juni 2016 ben ik predikant in Vrijburg, met een bijzondere opdracht voor 45 minners, de “jongeren” van Vrijburg – dat wil zeggen de jong-volwassenen, waaronder ouders en hun kinderen (in samenwerking met de jongerenwerker in de Kelder). In 2009 ging ik als coördinator Jonge Remonstranten aan het werk op het landelijk bureau in Utrecht, ik begeleidde gemeenten in het kinder- en jeugdwerk en werd pastor van de landelijke jongerengemeente Arminius. In 2010 werd ik daarnaast voorganger (en later predikant) in de remonstrantse gemeente van Nieuwkoop. Voor ik bij de remonstranten ging werken werkte ik in het onderwijs, eerst het basisonderwijs, en later als docent godsdienst en levensbeschouwing op een pabo. Voor studenten organiseerde ik jaarlijks een ontmoetingsreis naar Israel en de Palestijnse gebieden. Ik studeerde theologie aan de VU en het seminarium in Leiden, waar ik ook woon. In de Leidse Studenten Ekklesia ben ik al jaren actief en ga ik regelmatig voor als gastvoorganger. In mijn werk als predikant wil ik de (bijbel) verhalen verbinden met onze eigen werkelijkheid, in kerkdiensten, maar ook in kringen en andere activiteiten.”

Geschiedenis van Vrijburg
Enige bijzonderheden over het gebouw van Vrijburg.

  • Gebouwd op 282 palen, geopend en ingewijd op 17 en 18 juni 1933
  • architect: J. Roodenburgh
  • beeldhouwwerk: mejuffrouw Beyerman
  • gebrandschilderde ramen: de heer Bogtman
  • klokken: fa. van Bergen, Heiligerlee
  • huidige orgel: fa. S.F. Blank te Herwijnen (1972)

Meer kerken in Zuid