Kerken van de toekomst

Als kerk zijn we constant in ontwikkeling. De tijden veranderen en als kerk veranderen we mee. Door middel van verschillende kerkvernieuwingsprojecten werken we aan een kerk waarmee we Amsterdammers kunnen bereiken, nu en in de toekomst.  Dit kunnen nieuwe projecten en initiatieven zijn, op zichzelf staand of vanuit een wijkkerk. Maar ook vernieuwingstrajecten binnen kerken. 

Binnen de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) kennen we in totaal vier vormen van kerkvernieuwing: stedelijke kerkvernieuwing, pioniersplekken, kerkvernieuwing vanuit wijkkerken en zelfstandige kerkplekken zoals missionaire wijkgemeenten. 

Op deze pagina vind je de werkwijze bij nieuwe ideeën voor een project binnen of buiten je eigen kerkplek en vind je meer informatie over de werkgroep kerkvernieuwing. Daarnaast kun je contact opnemen met team kerkvernieuwing voor begeleiding en ondersteuning bij  al deze kerkvormen. 

Neem contact op

Kim van Willegen | pioniersbegeleider
kim.vanwillegen@protestantsamsterdam.nl

Kerkvernieuwingscheck

De juiste plek voor jouw idee

Werkwijze kerkvernieuwing

Veelgestelde vragen rondom kerkvernieuwing

Projectplan maken

Ideeën en plannen concretiseren

Werkgroep kerkvernieuwing

De werkgroep Kerkvernieuwing is een afvaardiging van de AK en bestaat uit een aantal kerkleden en professionals van het KB. De werkgroep neemt besluiten over alle pioniersplannen en kerkvernieuwingsplannen vanuit de wijken. Ook geeft zij feedback en tips om het plan te verbeteren. Een nieuw plan gaat altijd langs deze werkgroep voordat het in de AK besproken wordt. Ook houdt zij het thema kerkvernieuwing levendig door een jaarlijks inspiratiemoment De werkgroep vergadert ongeveer 4 keer per jaar. Henrike Klok is voorzitter.