Meeleven met de slachtoffers van de aardbeving

De Raad van Kerken Amsterdam vraagt alle Amsterdamse kerken op 15 februari a.s. van 12.00 tot 12.15 uur de klok te luiden, als teken van solidariteit met de slachtoffers van de verwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië en als oproep tot gebed en steun voor de actie van de samenwerkende hulporganisaties (giro 555).

Als Raad van Kerken Amsterdam stuurden we Turkse organisaties in ons netwerk en de Syrisch Orthodoxe Kerk Moeder Gods in Amsterdam een bericht van medeleven. Veel leden van de Syrisch Orthodoxe gemeenschap komen uit het gebied in Turkije en Syrië dat zo zwaar is getroffen door de aardbevingen.

De Nicolaasbasiliek aan de Prins Hendrikkade luidde op vrijdagmiddag 10 februari al de klok, als gebaar van solidariteit met de Turkse gemeenschap, die tijdens het vrijdagmiddaggebed in de moskeeën met een speciaal gebed de slachtoffers herdacht.

Verschillende lidkerken van de Raad van Kerken Amsterdam hebben rechtstreeks contact met kerken in het getroffen gebied. De Syrisch Orthodoxe Kerk ondersteunt al geruime tijd de wederopbouw van Syrisch Orthodoxe gemeenschappen in deze regio en probeert die nu zoveel als mogelijk te helpen. De Orthodoxe parochie van de Heilige Nicolaas van Myra in Amsterdam steunt via de Orthodoxe Kerk in Antiochië. Hulporganisatie Kerk in actie is al jarenlang actief in Syrië met een noodhulpprogramma. De lokale kerken vangen nu zoveel mogelijk daklozen op en voorziet hen van maaltijden, medicijnen en dekens en Kerk in Actie ondersteunt via deze lokale kerken de getroffen bevolking. Uitgezonden medewerkers van Kerk in Actie in Libanon schreven een gebed dat we allen mee kunnen bidden:

Schepper en Onderhouder van ons leven,

Als de aarde schudt op haar grondvesten,
bent U onze toevlucht en kracht. Wij bidden voor allen die getroffen zijn
door de aardbevingen in Turkije en Syrië.

Geef hen moed om deze tijd te doorstaan,
troost als zij treuren om het verlies van geliefden,
en vertrouwen dat er leven mogelijk is na deze ramp.
Zegen alle reddingswerk, praktische steun,
medische, psychische en geestelijke zorg.

Mogen haat en verdeeldheid in de regio
plaatsmaken voor solidariteit, gastvrijheid en vrede,
zodat de samenleving opnieuw kan bloeien.

In de naam van onze Redder, Jezus Christus,
Amen