Henrike Klok: “Het is zo belangrijk dat het huis van God zichtbaar aanwezig is.”

Henrike Klok (38) uit Amsterdam groeide op in Purmerland en Oosterbeek, studeerde bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit en bezoekt de Noorderkerk.  

In haar jeugd werkte haar vader voor Hebron, de buurtkerk in de Spaarndammerbuurt. Ze deed mee aan de kindercaravaan en de open maaltijd. Henrike: ‘Dat heeft gemaakt dat ik pionieren zo’n belangrijk onderdeel vind van kerk-zijn. De deuren van de kerk open zetten voor nieuwe mensen. Met elkaar eten en praten: de verbinding is zo belangrijk.’ 

Henrike is domeindirecteur bij het advies- en detacheringsbureau BMC, ze werkt in het publieke domein van de overheid en woningcorporaties. ‘Het gaat dan bijvoorbeeld over het terugdringen van het woningtekort en over wijken waar je goed kunt wonen. Er is een toenemende tweedeling; ook in een stad als Amsterdam. Het zou niet uit mogen maken waar je woont voor de kansen die je krijgt. Iedereen moet gelijke kansen krijgen.’  

In de Noorderkerk is Henrike voorzitter van het pioniersteam. ‘Sinds enkele maanden zijn we begonnen met lunchdiensten waarbij we samen eten, vieren, Bijbel lezen en bidden. Heel verschillende mensen komen erop af. De kerk verbindt deze mensen. Dat is essentieel in een stad waar mensen steeds meer in hun eigen bubbel leven. 

Het is zo belangrijk dat het huis van God zichtbaar aanwezig is. Dat mensen spontaan kunnen binnenlopen. Daarom is er de Open Kerk en de kapel die kan worden bezocht. Laagdrempelig zijn ook  o.a. de Alphacursus en de High Tea. Mensen voelen zich welkom en gezien.  Mooi en krachtig vind ik dat.   

Dit voorjaar werd Henrike voorzitter van de Werkgroep Kerkvernieuwing van de Protestantse Kerk Amsterdam. Dit kernteam beoordeelt kerkvernieuwingsplannen van pioniersplekken en wijkgemeenten en initiatieven die stedelijk worden gestart. Henrike: ‘We geven advies en we bieden ondersteuning. Het voorzitten van de overleggen, afstemmen en nadenken over kerkvernieuwing,  ook voor de langere termijn: ik doe het met hart en ziel.’

 

Foto: Marloes van Doorn