Nieuwe beleidskader 2023-2027

“Vijf broden en twee vissen om zo veel mensen te eten te geven? Dat lukt nooit!” In de Bijbel staat het verhaal dat we kennen onder de titel: De wonderbaarlijke spijziging. Als Andreas, een leerling van Jezus, een enorme groep hongerige mensen voor zich ziet en dan naar de voorraad kijkt, is dat zijn conclusie. Jezus dankt echter voor het kleine beetje brood en vis dat er wel is, deelt het en dan… blijkt er meer dan voldoende te zijn voor iedereen. Het is één van de vele Bijbelse verhalen waarin een reële schaarste verandert in een wonderlijke overvloed. Gelovend vanuit die verhalen gaan we als Protestantse Kerk Amsterdam de toekomst hoopvol en met vertrouwen tegemoet.

In 2022 is het beleidskader ‘Vijf broden, twee vissen’ opgesteld en vastgesteld voor de jaren 2023-2027. In het beleidskader staat de koers uitgeschreven van de Protestantse Kerk Amsterdam. Ook komende jaren willen we één mozaïek van kerkplekken zijn: elk onderdeel is uniek en samen maken we iets zichtbaar van Gods liefde.

Tussen 2023-2027  focussen we ons op zes thema’s: bezieling, zichtbaarheid, inclusiviteit en voor alle generaties, lichtere kerk, ondernemerschap, en duurzaamheid.

Benieuwd naar alle plannen? Op deze pagina kun je het beleidskader downloaden (volledige versie en samenvatting).