Solidariteitskas van de PKN

Elk jaar vraagt de Protestantse Kerk Nederland aan al haar plaatselijke kerken, ook aan Amsterdam, om bij te dragen aan de Solidariteitskas. Uit de Solidariteitskas worden werkzaamheden bekostigd die we…

Uitmarkt: Kerken presenteren hun culturele aanbod

De Protestantse Kerk Amsterdam staat op de UITMARKT, de start van het culturele seizoen. Want wijkkerken en pioniersplekken hebben, naast het geestelijke aanbod, regelmatig kunst- en cultuuruitingen die de moeite waard…