Screening (column)

Daar ligt hij op de mat: de brief die je wist dat zou komen… Een derde vorm van screening op kanker waaraan ik mijn lieve lijf moet onderwerpen. Een motie…