Noorderkerk: kerk met een hart voor Amsterdam
  • Berichtcategorie:Archief
  • Bericht gepubliceerd op:28/08/2018
  • Laatste wijziging in bericht:23/02/2022
Ds. Johan Visser (l.) en dr. Paul Visser bij de Noorderkerk in Amsterdam. beeld RD, Henk Visscher

Kerk met een hart voor de stad
De Noorderkerk in hartje Amsterdam is een karakteristiek gebouw. Toeristen staan vaak even stil om het zeventiende-eeuwse monument te bewonderen. Op zondag komt de gemeente samen. Minstens 88 keer per jaar onder het gehoor van een dominee Visser.
„Toen ik in 2010 aan de Noorderkerk verbonden werd, had ik het verlangen om te mogen werken in een kerk van, voor en in Amsterdam”, vertelt dr. Paul Visser. „Ik houd niet zo van de naam Gereformeerde Bondsgemeente. Laten we zeggen dat we een protestantse gemeente zijn, die geworteld is in de gereformeerde traditie.”
Sinds afgelopen seizoen kreeg dr. Visser versterking van ds. Johan Visser, die Antwerpen verruilde voor Amsterdam. „Dat een toekomstige collega ook Visser moest heten, stond natuurlijk in het functieprofiel”, grapt dr. Visser. Dan, serieuzer: „We zijn geen familie, we zijn wel broeders in Christus.”
Hoewel er op papier sprake is van een unieke situatie – de Noorderkerkgemeente met als predikant ds. Johan Visser én een pioniersplek verbonden aan de Noorderkerk met als predikant dr. Paul Visser– ervaren de Vissers in de praktijk weinig verschil. „We gaan allebei 44 keer per jaar voor in de Noorderkerk. We geven samen invulling aan de dubbele roeping van elke gemeente: toewijding aan Christus én toewending naar de wereld. We hebben daarin een gedeelde verantwoordelijkheid.” De Noorderkerk is volgens de beide predikanten het beste te karakteriseren als open-orthodox. Die twee woorden horen onlosmakelijk bij elkaar. Naar buiten toe presenteert zij zich als ”Huis voor de ziel”.

Avonddiensten
Tweemaal per zondag wordt in de Noorderkerk een dienst gehouden. ’s Morgens zitten er circa 300 kerkgangers, ’s avonds zo’n 120. Dr. Visser: „De traditie van de avonddiensten houden we in ere. We kiezen dan voor een sobere liturgie en een stevige preek, zodat de dienst niet langer duurt dan een uur.”
„De avonddiensten hebben een eigen sfeer”, vult zijn ambtgenoot aan. „Er is een groep mensen die om verschillende redenen alleen ’s avonds naar de kerk komt. Vaak zijn dat ook mensen die wat meer willen leren.”
De gemeente heeft momenteel ongeveer 330 betrokken eenheden uit heel de stad en een geografische wijk met 800 adressen. „Mensen met verschillende kerkelijke achtergrond zoeken en vinden hier vaak gemakkelijk onderdak”, aldus ds. Visser, en we verwelkomen deze vaak bewust gelovenden graag”. „Het missionaire werk, vertelt dr. Visser, moet het meer hebben van netwerken. Mensen worden in de regel niet snel lid, maar raken wel betrokken. Dat is bijvoorbeeld zichtbaar tijdens een high tea die we nu al zeven jaar organiseren en die in totaal door zo’n honderdtwintig dames worden bezocht. Daarnaast zijn er bijbelklassen en bijeenkomsten voor zoekers van ‘buiten’ en twijfelaars van ‘binnen’, waar in totaal zo’n 70 mensen van jong tot oud bij betrokken zijn. We zoeken naar lossere vormen van lidmaatschap. Amsterdammers laten zich niet snel ergens aan binden.”

Vertrouwen
De predikanten zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. „Het is hard werken in de stad”, zegt dr. Visser. „Maar het is hier niet automatisch zwaarder of harder werken dan voor een collega in de provincie.”
„Zonder vertrouwen kun je geen kerk zijn”, stelt ds. Visser. „De kerk is niet een soort project, maar het lichaam van Christus. Dat geeft vertrouwen.” Dr. Visser vult aan: „Dat lichaam heeft als het goed is de ogen en oren, de handen en voeten en vooral het hart van Christus…”
„Je moet ook wel lef hebben als je in de stad werkt”, zegt ds. Visser. Zijn collega knikt: „Mooi dat je dat zo zegt, want het lef is het Hebreeuws voor hart.”

Met toestemming overgenomen uit het RD van 16-08-2018
Auteur: René Heij / Protestantse Kerk Amsterdam
Foto: Henk Visscher