De kern van alle pastoraat is het omzien naar elkaar in de naam van Christus. Er is sprake van pastoraat daar waar mensen elkaar ontmoeten en een relatie met elkaar aangaan om, bij het licht van het evangelie, samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen

Straatpastoraat

Straatpastoraat

Het straatpastoraat, een project van de Diaconie organiseert momenten van menselijk contact, bezinning en gesprek voor daklozen. Het straatpastoraat werkt nauw samen met het drugspastoraat dat zich specifiek richt op (veelal dakloze) druggebruikers.
Daklozen worden constant in beslag genomen door hun dagelijkse bestaan. Het zoeken naar een plek om te slapen, inkomsten, eten en kleding vraagt bijna alle energie en dat maakt het leven zwaar. Vaak hebben zij behoefte om na te denken over hun leven en wat daarin van betekenis is, liefst samen met lotgenoten. De Diaconie biedt hiertoe gelegenheid.
Het straatpastoraat is er niet alleen voor, maar ook ván daklozen. Het straatpastoraat wil hun initiatieven versterken en ondersteunen. Een van deze initiatieven is het daklozenkoor De Straatklinkers.

Straatpastor Hanna Wapenaar werkt vanuit de Krekelkelder op Amstelhoven en legt contacten met daklozen, in groepsverband en op individueel niveau. Zij zoekt hen op, op de plekken in de stad waar zij te vinden zijn. Ook bezoekt zij hen in de gevangenis of in het ziekenhuis.

’Jezus sluit nooit mensen uit’ (foto : Maartje Geels)                             

Mail: h.wapenaar@diaconie.org
tel: 06 20879342
Meer info: www.facebook.com/Straatpastoraat/

Studentenpastoraat Amsterdam

Studeren is meer dan colleges volgen en tentamens halen. In deze periode ben je vaak ook bezig met vragen rond zin, spiritualiteit, identiteit en jouw rol in de samenleving. Over het algemeen bieden reguliere onderwijsprogramma’s van Hogeschool en Universiteit voor dat soort vragen weinig of geen ruimte.

Als je dat mist, dan kun je terecht bij SPA020.

SPA020 staat voor ‘Studentenpastoraat Amsterdam’ en verwijst tegelijk met een knipoog naar de bekende kuuroorden. Volgens de volksetymologie noemden de Romeinen hun thermen al SPA: Sanus per Aquam (gezond door water). Zij bezochten deze baden voor gezondheid en hygiëne. Daarnaast fungeerden ze als sociale ontmoetingsplaatsen waar gemeenschappelijk werd gebaad en gepraat.

SPA020 creëert zulke ontmoetingsplaatsen door op diverse plekken in de stad met en voor studenten gespreksgroepen, thema-bijeenkomsten, evenementen en reizen te organiseren. Aandacht voor elkaars levensverhaal, vragen rond zin, geloof en maatschappelijke vraagstukken staan daarin centraal.

SPA020 wordt ondersteund door de Protestantse Kerk Amsterdam en participeert in NEWConnective.

www.spa020.nl 

Drugspastoraat

Het Drugspastoraat Amsterdam (DPA) verzorgt elke zondag een viering en is ook door de week actief. Het is een professionele vrijwilligersorganisatie op de grens van kerk en maatschappelijke dienstverlening. Ziekenbezoek, begeleiden van stervenden, begrafenissen, voorzien in eerste levensbehoeften, de weg wijzen naar voorzieningen, zelfhulp stimuleren, waardigheid teruggeven en kameraadschap kweken. Af en toe een uitstapje, de jaarlijkse reis naar Lourdes, een kloosterverblijf. Dit werk wordt gedaan door twee drugspastores en ruim dertig vrijwilligers.

Zondagse vieringen

    • Iedere zondag van 16.00 – 18.00 uur in de Crypte (Korpszaal van het Leger des Heils).
      Oudezijds Achterburgwal 45

Contact

  • Zwanine Siedenburg, 06- 542 54 604
  • Pastor Mark Lieshout, 06-510 38 518
  • Anne-Karien Damen, 06-222 90 848 (dinsdag en woensdag)

Spreekuur

Iedere donderdag van 14.30 – 17.00 uur in De Schakel, De Wittenkade 109 te Amsterdam

E-mail: drugspastoraat@gmail.com
Website: drugspastoraat.nl

Dovenpastoraat

Het Dovenpastoraat spant zich sinds 1967 in voor het kerkelijk werk onder doven in Amsterdam en omgeving. 

Dovengemeente
Dankzij een jaarlijkse donatie van de Protestantse Diaconie Amsterdam en de Classis Amsterdam en een aantal gulle gevers, kunnen we 1 dag per week een dovenpastor aantrekken. Daardoor is er nu een kleine bloeiende dovengemeente in Amsterdam.  Voor meer informatie: www.bethelkerkamsterdam.nl 

Contactpersoon
dhr Siep Rienstra, Heerenweg 204, 1768 BK Barsingerhorn, reinstra.siep@gmail.com

Sluit Menu