Groeien in het jeugdwerk

Het student-traineeship van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) is in een driejarig ontwikkelprogramma voor studenten, gestart vanuit de wens om met jonge, enthousiaste mensen structureel aandacht te geven aan de jeugd binnen de kerk én jonge mensen de kans te geven zich binnen de kerk te ontwikkelen tot bekwame professionals. Het student-traineeship is daarom een combinatie van werken en leren. Student-trainees gaat praktisch aan de slag binnen één van de kerkplekken of op de afdeling jeugd van het kerkelijk bureau. Tegelijkertijd werken ze ook aan hun eigen ontwikkeling als toekomstig professional.

De PKA biedt iedere kerkplek van de PKA de mogelijkheid om een student-trainee tegen gunstige voorwaarden aan te nemen. Op die manier kan er jeugdwerk (kinder-, tiener- en/of jongerenwerk) gestart worden, onderhouden en/of worden door ontwikkelt.

Student-traineeship

Het toerustingsdeel binnen het student-traineeship bestaat uit maandelijkse trainingen over jeugdwerk in de kerk en (verspreid over de jaren) coaching, intervisie en supervisie. Dit wordt gefaciliteerd door team jeugd. Vanuit de kerkplek dient een werkbegeleider aangesteld te worden die de student-trainee kan begeleiden op de werkvloer. De werkbegeleiders worden ondersteunt door team jeugd van het kerkelijk bureau.

Naast het jeugdwerk in de kerk draagt elke student-trainee per jaar bij een minimaal één stedelijke jeugdactiviteit voor jeugd van de PKA.

Kosten 

De salariskosten van een student-trainee worden gedeeld door de kerkplek en het kerkelijk bureau. 75 procent wordt bekostigd door het kerkelijk bureau en 25 procent door de kerkplek. Een startende student-trainee wordt ingeschaald conform de salarisregeling van de Protestantse Kerk in Nederland, schaal 3 met 0 periodieke verhogingen. Het salaris wordt jaarlijks met één periodiek verhoogd. Reiskosten en activiteitenbudget voor het jeugdwerk worden betaald door de kerkplek. De student-trainee krijgt een jaarcontract waarbij de intentie is om deze twee keer met een jaar te verlengen.

Aanvraag student-trainee

Is jouw kerkplek ook geïnteresseerd in het aanstellen van een student-trainee? Neem dan contact op met Robert Jan Nijland voor de mogelijkheden. Elk jaar rond de zomer start er een wervingsactie voor nieuwe student-trainees

nijland rond

Contact

Voor meer informatie over het student-traineeship kun je terecht bij jeugdwerkadviseur en leidinggevende van de student-trainees Robert Jan Nijland via  robertjan.nijland@protestantsamsterdam.nl  of  020 – 53 53 700