Tienerwerkers aan het woord: ‘Wow, we bereiken écht iets’

De kerk bestaat uit een divers gezelschap: jong, oud, arm, rijk, theoretisch, praktisch. Er gebeuren mooie dingen, ook binnen het Amsterdamse kerkelijk jeugdwerk. Wat gebeurt er, incidenteel of structureel en welke mooie verhalen zijn daarover te vertellen? Een aantal jeugd-/tienerwerkers aan het woord: ‘Onze activiteit in het kader van 400 jaar Noorderkerk was echt een hoogtepunt.’

Taarten bakken in de Jeruzalemkerk

Eva Schuddebeurs is tienerwerker in de Jeruzalemkerk. ‘Met een hele leuke groep hebben we elke twee weken een gezellige avond. We beginnen met een gezamenlijke maaltijd en maken een ‘hoe gaat het?-rondje’ om echt aandacht te geven aan het persoonlijke aspect van de tiener. We merken dat iedereen het tof vindt om te komen. Per avond zijn er toch al gauw twintig tieners met vriendjes en vriendinnetjes.
Maar ook als er door omstandigheden wat minder tieners zijn, hebben we een mooie avond. Laatst wilden we iets doen voor onze omgeving en bakten taarten om die de dag erna te verkopen in de kerk voor het goede doel. Dan ben ik trots op de tieners en zij ook op zichzelf. Het is echt cool om te merken dat je een doel hebt en dat je dat doel haalt. Dat je samen denkt: wow, we bereiken iets. Qua invulling van de avonden proberen we zoveel mogelijk te variëren: nadenken over de Bijbel en soms een creatieve twist, zoals naar trampolinepark Jump Square. In het najaar willen we op kamp. Kortom, we hebben genoeg plannen en het is echt geweldig om deze groep te begeleiden.’

Schaatsen voor KiKa in de Westerkerk

‘Hoe wil jij actief zijn in de Westerkerk?’ Deze vraag kregen de tieners voorgelegd. Hun antwoord: iets doen voor een goed doel met een sponsormarathon op de schaats. Het opgehaalde geld wilden ze graag schenken aan KiKa, de stichting die wetenschappelijk onderzoek naar kinderkanker financiert. Op 15 januari zwierden Mees, Kees, Juliette, Daniël, Twan, Christijan, Dirk en Marie op de Jaap Eden IJsbaan. Ze werden enthousiast aangemoedigd door tienerwerker Tamar Karman, ouders, grootouders en gemeenteleden. Ondanks de stromende regen ging het hard: er werden maar liefst 113 rondes geschaatst. Nadat de diaconie de toegezegde bedragen had ontvangen, bleek dat de tieners maar liefst € 2.085,25 bij elkaar hadden geschaatst. Zij overhandigden de cheque aan KiKa en waren – terecht! –  trots dat ze hiermee een bijdrage konden leveren aan perspectief op genezing van zieke kinderen. De Westerkerk op haar beurt is apetrots op de sportieve, betrokken tieners en dankbaar voor de gulle gevers.

Slapen in de Noorderkerk

Caspar de Gelder is tienerwerker in de Noorderkerk. ‘Onze activiteit in het kader van 400 jaar Noorderkerk was echt een hoogtepunt. Ruim vijfentwintig jongeren waren erbij en ze vonden de hele avond fantastisch. We hadden een rondleiding op de Wallen, gingen lasergamen in de kerk, we hebben gezongen en gebeden en eindigden met een film en slapen in de kerk. Persoonlijk vond ik het heel indrukwekkend toen we kaarsjes in de vorm van een hart neerzetten rondom een houten kruis. Dat was een prachtig en kwetsbaar moment.

Verder is er elke vrijdagavond Koffiebar voor de vijftienplussers. Daar leiden de jongeren om de beurt een Bijbelstudie en daarna is er tijd voor gezelligheid. Ook ben ik met twee andere gemeenteleden betrokken bij een belijdenistraject voor de jongeren uit onze gemeente. Ik vind het fijn bij die initiatieven betrokken te zijn. Natuurlijk gaat er ook wel eens iets mis en hebben we misschien niet iedereen in het oog. Daar zijn we alert op en we denken na over hoe we iedereen erbij betrekken en echt als jongerengroep naar elkaar kunnen omzien.
Het is mooi om te merken hoeveel mensen uit de Noorderkerk bij het jeugdwerk betrokken zijn. Het is absoluut geen eilandje. Ook de jongeren zijn als groep zelfstanding en nemen verantwoordelijkheid. Dat loopt best goed en daar past grote dankbaarheid bij richting God, die met ons in de Noorderkerk aan het werk is.’