De kerk vindt het belangrijk dat ons gedrag past bij het christelijk geloof. Daarom heeft de kerk regels afgesproken. Die gelden voor iedereen:

  • voor gasten
  • voor bezoekers
  • voor vrijwilligers
  • voor mensen die in de kerk werken
  • voor mensen die bij de kerk horen

Hieronder staan de regels in makkelijk Nederlands. De echte regels kun je hier lezen.

1. We zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt.

Dit is de belangrijkste regel. Als er iets gebeurt waar geen regel voor is, kijken we naar deze regel.

2. We respecteren elkaar.

Voor kinderen en andere kwetsbare mensen hebben we extra respect.

3. We geven elkaar privacy.

Als iemand iets niet wil vertellen, is dat goed.

Je komt alleen bij iemand thuis, als die het aan jou gevraagd heeft.

Als iemand op de WC zit, ga je daar niet naar binnen. Dat doe je ook niet als iemand zich omkleedt. Ook uit slaapkamers blijf je weg.

4. Geheimen bewaren.

Als iemand zegt dat je iets geheim moet houden, dan doe je dat.

Maar als je een geheim hoort dat gevaarlijk is voor iemand, dan mag je dat met de dominee, de vertrouwenspersoon of je begeleider bespreken. Bijvoorbeeld:

  • Als iemand wordt geslagen of mishandeld
  • Als iemand wordt gepest
  • Als iemand zelfmoord wil plegen
  • Als in de wet staat dat je iets móet vertellen

5. Geen seks enzo.

Je raakt mensen niet op een seksuele manier aan. Je zegt ook geen seksuele dingen.

Seks met kinderen onder 16 jaar mag nooit.

6. Geen geweld, geen discriminatie, niet pesten

Iedereen mag meedoen. We vechten niet. We schelden niet. We discrimineren niet.

7. Niet stelen en geen dure cadeaus

Als je een duur cadeau krijgt, moet je dat eerst bespreken met je begeleider of de kerkenraad.

Je mag geen geld of spullen van iemand afpakken.

En je mag ook niet om geld of spullen vragen.

8. Elkaar helpen

Als iemand zich niet veilig voelt, help je die persoon. Je gaat dan bijvoorbeeld naar je begeleider, de dominee of de vertrouwenspersonen.

Als je ziet dat iemand zich niet aan deze regels houdt, zeg je dat tegen die persoon.

 

Dit zijn de regels in makkelijk Nederlands. De echte regels kun je hier lezen.