We willen graag dat je je veilig voelt in de Protestantse Kerk Amsterdam. Veilig om te zijn wie je bent. Veilig om je geloof te beleven. Maar ook om nare en vervelende dingen bespreekbaar te maken, die je zijn overkomen of die je gesignaleerd hebt. Dat geldt voor al onze kerkplekken. 

Daar doen we ons best voor. Maar soms gaat het wel eens anders dan we willen. Dat is vervelend. Het liefst lossen we dat samen op. Maar soms is dat niet genoeg of niet (meer) mogelijk. In dat geval kun je terecht bij onze vertrouwenspersonen.

Hannie Kraan

Onze eerste vertrouwenspersoon is mevrouw Hannie Kraan.

Mevrouw Hannie Kraan werkt onafhankelijk van de kerk en heeft ruim 30 jaar ervaring als vertrouwenspersoon.

Je kunt bij haar terecht als je iets hebt gezien of meegemaakt dat volgens jou ongepast of grensoverschrijdend is. Ook als je denkt dat je zelf zoiets hebt gedaan, kun je contact met haar opnemen.

mobiel: 06-38909170
email: hanniekraan@kracoconsult.com

Pieter Verstoep 

is de tweede vertrouwenspersoon van de Protestantse Kerk Amsterdam.

mobiel: 06-57030468
email: pieter.verstoep@gmail.com

Vragen over de vertrouwenspersonen

Mailen

Als je een vertrouwenspersoon mailt zal zij terugmailen of bellen. Dat hangt af van wat je in je mail hebt aangegeven over het opnemen van nader contact.

Bellen

Als je een vertrouwenspersoon belt hoef je je naam niet te noemen.

Dat is wel nodig:
– als je een afspraak maakt;
– als je wilt dat de vertrouwenspersoon je helpt met bemiddeling;
– als je een klacht wilt indienen.

Bellen gaat als volgt:

Stap 1
Als je belt, vraagt de vertrouwenspersoon wat er gebeurd is en wat je wilt. In de meeste gevallen maak je vervolgens een persoonlijke afspraak. De vertrouwenspersoon kan zo nog beter met jou op zoek naar een goede oplossing voor wat je hebt meegemaakt of gezien.

Is de vertrouwenspersoon telefonisch in gesprek, dan kun je je telefoonnummer achterlaten en belt de vertrouwenspersoon terug. Of je probeert het later nog een keer.

Stap 2
Afhankelijk van wat je hebt meegemaakt, wordt besproken wat je kunt doen:
– Advies vragen. De vertrouwenspersoon vertelt welke mogelijkheden er zijn.
– Bemiddeling vragen. De vertrouwenspersoon helpt om met iemand in gesprek te gaan.
– Een melding doen bij de kerk. De vertrouwenspersoon schrijft op wat er is gebeurd, maar doet verder niets, tenzij de ernst van de situatie dat vereist. Maar altijd in overleg met jou.
– Een klacht indienen bij de kerk. De vertrouwenspersoon legt je uit hoe je een klacht kunt indienen.
– Een klacht of melding indienen bij de politie. De vertrouwenspersoon legt uit hoe dat gaat.
– Als je nog niet weet wat je wilt, denkt de vertrouwenspersoon met je mee.

Als je dat wilt, zal de vertrouwenspersoon contact met je houden en je begeleiden tijdens een klachtenprocedure.

Je kunt contact opnemen met een vertrouwenspersoon als je ongepast, grensoverschrijdend gedrag heeft meegemaakt of gezien. Maar ook als je iets hebt gedaan dat ongepast is en daarover wilt praten.

Ongewenst gedrag is gedrag waardoor mensen zich ongemakkelijk voelen. Als je dat voor het eerst meemaakt, denk je misschien dat het per ongeluk of onhandig is. Vaak kun je het wel ter sprake brengen. Als het vaker voorkomt, het er langzaam in sluipt of opzettelijk gebeurt, kan dat heel vervelend zijn. Ongewenst gedrag is bijvoorbeeld gedrag waarbij iemand jouw lichamelijke grenzen overschrijdt. Maar ook intimidatie, pesten, diefstal of financiële misstanden horen bij ongewenst gedrag.

Als Protestantse Kerk Amsterdam willen we ons gedrag laten passen bij de boodschap van het christelijk geloof. Gedrag dat hierbij past, willen we bevorderen. Gedrag dat hiermee strijdig is en grenzen overschrijdt, willen we bestrijden. Daarom hebben we gedragsregels opgesteld. Die lees je hier.

Als je een klacht wilt indienen, neem je eerst contact op met één van onze vertrouwenspersonen. Hij of zij legt je uit hoe de procedure verloopt. Daarna beslis je zelf wat je daarna wilt doen. Een klachtenprocedure kan ingrijpend zijn, ook voor jou. Daarom ondersteunt de vertrouwenspersoon je tijdens het proces.

Een eerste gesprek met een vertrouwenspersoon vindt anoniem plaats. Maar ook als je identiteit bekend is, is de vertrouwenspersoon aan geheimhouding gebonden.

Een klachtenprocedure in de kerk verloopt vertrouwelijk: alleen degenen die bij de behandeling betrokken zijn, weten wie je bent. Dit is een groot verschil met een juridische procedure die meestal van begin tot eind in de openbaarheid verloopt.

Als je besluit om je klacht ook aan de rechter voor te leggen, wordt de klachtenprocedure van de kerk opgeschort totdat de rechter uitspraak heeft gedaan.

Ja, dat kan.
Als je een melding wilt doen, neem je contact op met één van de vertrouwenspersoon. Bij een melding wordt de situatie die je hebt gezien of meegemaakt geregistreerd, dat kan anoniem. Er volgt dan (afhankelijk van de ernst van wat je hebt gezien) meestal geen klachtenprocedure.

Wel kun je met de vertrouwenspersoon afspreken om een aantal vervolggesprekken te voeren. Ook kan de vertrouwenspersoon je doorverwijzen naar een gespecialiseerde pastor.

Als je iets hebt gezien of meegemaakt dat volgens jou ongewenst gedrag is, kun je contact opnemen met de vertrouwenspersonen. Dit kan anoniem en/of vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je te bepalen wat je er het beste mee kunt doen.

In gesprek met de vertrouwenspersoon kun je bijvoorbeeld besluiten om alleen een melding te doen of een klacht in te dienen. Ook kun je besluiten om met iemand in gesprek te gaan. De vertrouwenspersoon kan je daarbij ondersteunen en adviseren. Als je dat wilt, kan de vertrouwenspersoon je ook in contact brengen met een gespecialiseerde pastor.

Ja, dat kan. Als je met iemand in gesprek wilt gaan over iets wat je hebt gezien of meegemaakt, kan de vertrouwenspersoon je helpen als bemiddelaar. Ook kan de vertrouwenspersoon je adviseren over hoe je zo’n gesprek het beste kunt aanpakken.

Onze vertrouwenspersonen zijn er in die situatie ook voor jou. Ze helpen je te bedenken hoe je het beste met de situatie kunt omgaan. De vertrouwenspersonen kunnen je bijvoorbeeld in contact brengen met een gespecialiseerde pastor. Ook kunnen ze optreden als bemiddelaar in een gesprek tussen jou en het slachtoffer.

De vertrouwenspersoon staat je gedurende het hele proces bij. Als het slachtoffer ook contact zoekt met de vertrouwenspersonen, wordt hij/zij doorverwezen naar de tweede vertrouwenspersoon. Deze twee vertrouwenspersonen hebben onderling geen contact over de inhoud van jullie zaak, tenzij beide partijen dat zelf willen.