Verbonden met de generaties voor en na jou

“In mijn werk ontdek ik steeds opnieuw dat elk levensverhaal uniek is. Het roept vragen op over wat mensen is overkomen. Over de hoogte- en dieptepunten in hun leven en alles wat daar tussenin zit”. Hanna van Dorssen is opgeleid als predikant en al meer dan 12 jaar werkzaam voor de Protestantse Kerk Amsterdam. De laatste jaren werkt zij in wijkkerken waar tijdelijk geen predikant is.

“In het pastoraat gaat het voor mij om het levensverhaal”, begint Hanna van Dorssen. “Samen met degene die ik bezoek probeer ik dat te verbinden met de context waarin iemand leeft. De generaties die je voorgingen, waarvan je zelf deel uit maakt en toekomstige generaties. We praten over familieleden en vrienden uit het verleden, het heden en over kinderen die in de toekomst het verhaal zullen voortzetten. Al die generaties samen vormen dat unieke levensverhaal.

Tijdens mijn gesprek met mensen zet ik dit levensverhaal in het licht van de Eeuwige en van verhalen uit de Bijbel. Zo worden mensen onderdeel van een geloofsgemeenschap, die alle tijden verbindt. Hoe ouder je wordt hoe meer het levensverhaal dat ter sprake komt in het pastoraat de generaties omspant.

De kerk heeft met het pastoraat een uniek aanbod. Als je ouder wordt heeft de aandacht die je krijgt vaak meer en meer te maken met zorg. Van een arts, de thuiszorg, het ziekenhuis. Zij hebben allemaal een agenda. Pastoraat heeft geen agenda. De pastor komt ‘om niet’. Om te luisteren met aandacht. Dit bijzondere aanbod van de kerk is er voor alle leeftijden.

Ik zie een geloofsgemeenschap als een gemeenschap die alle tijden verbindt. Je mag je verbonden weten met de generaties die er voor jou waren en die na jou komen.”

Spreekt het delen van uw nalatenschap met de kerk en de volgende generaties u aan? Vraag vrijblijvend de gratis brochure nalatenschappen aan.