Verslag Algemene Kerkenraadsvergadering 31 mei 2022

Voorzitter Roel van Marle doet verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Amsterdam op 31 mei 2022.