Vrijwilligerswerk in de kerk

In de kerk zijn vele vrijwilligers actief, op zeer uiteenlopende terreinen. Vrijwilligers dragen de kerk in de buurt: maken de kerk zichtbaar, vindbaar en herkenbaar in de stad. Ze werken pro Deo, letterlijk vertaald is dat ‘voor God’, zonder er geld voor te krijgen. Zo helpen ze mee de liefde van God in Amsterdam gestalte te geven.

Vrijwilligers zijn onbetaalbaar
In een wijkkerk met 800 leden, zijn soms wel meer dan 100 kerkleden actief als vrijwilliger. Af en toe een uurtje of elke week een dagdeel. Ze bezoeken zieken, spelen in de kerstmusical, werken bij de voedselbank, leiden de kindernevendienst, rijden ouderen naar de kerkdienst, beheren het kerkgebouw, zorgen voor het geld. Ze besturen, maken schoon, zingen in het kerkkoor of maken de cartoons voor het kerkblad en de website. Ze zijn onbetaalbaar!

Sonja (16): ‘Ik vind het leuk met kinderen om te gaan. Daarom heb ik me opgegeven als leidster van de crèche voor kindjes van 0 tot 4 jaar op zondag tijdens de kerkdienst. Een keer per maand ben ik aan de beurt. Een keertje niet uitslapen is niet zo erg.’

Piet (66): ‘Nu ik niet meer in de drukkerij werk, vind ik het leuk het kerkblad te maken. Ik vind het prettig mijn talent te kunnen gebruiken voor de kerk.’

Meer informatie
Wat kunt en wilt u doen in de kerk? Neem contact op met uw wijkkerk of met de Protestantse Kerk Amsterdam 

Vrijwilligersbeleid 

Als wijkkerk bent u blij met al uw vrijwilligers: zoveel inzet! Hoe zorgt u dat ieder op de juiste plek zit, eigen talenten kan inzetten, niet wordt ondervraagd en niet overvraagd, op tijd weer afscheid neemt… Wie heeft het overzicht?

  • Het Kerkelijk Bureau maakt werk van het vrijwilligerswerk in en vanuit de kerk. Op dit stedelijke coördinatiepunt vindt u advies en cursussen, tips, materiaal, zakelijke info en faciliteiten – om met plezier en effect te werk te gaan in uw wijk, in uw project.
    Linda van Utrecht (personeelszaken) hoort graag uw plannen en behoeften vanuit uw wijkkerken, kerngroepen, colleges en (wijk)kerkenraden.

Diaconaal vrijwilligerswerk

Bij de Protestantse Diaconie Amsterdam kunnen vrijwilligers op allerlei gebied aan de slag. In de eigen buurt of op stedelijk niveau. Ook kunnen we u in contact brengen met andere vrijwilligersorganisaties.

Burennetwerk
Het Burennetwerk is een bruisende organisatie die mensen die anderen in hun buurt willen helpen in contact brengt met buren die dringend hulp nodig hebben. Op dit moment zijn er ruim 400 goede buren actief, verspreid over Amsterdam. Op burennetwerk.nl kun je je aanmelden als goede buur.

Wereldhuis
Het wereldhuis is een centrum voor informatie en advies, scholing en cultuur voor mensen zonder verblijfsvergunning. Mensen met weinig rechten – en op zoek naar nieuwe perspectieven. De activiteiten in het wereldhuis worden aangeboden door circa 80 vrijwilligers, velen van hen zelf ongedocumenteerde migranten in functies zoals docent, kok, buddy of gastheer/vrouw. Kijk op wereldhuis.org voor meer informatie.

 Straatpastoraat

Het Straatpastoraat, een project van de Diaconie, organiseert momenten van contact, bezinning en gesprek voor dak- en thuislozen. Het Straatpastoraat zoekt vrijwilligers om bezoekjes te brengen aan daklozen in de gevangenis, het ziekenhuis of in de daklozeninstellingen. Het Straatpastoraat is actief op facebook. Meer informatie op www.facebook.com/Straatpastoraat

Andere organisaties

De Diaconie heeft goede contacten met onder andere de volgende organisaties waar u als vrijwilliger aan de slag kan: