Student-trainee Hebron

Hebron is een buurtkerk die verlangt naar de bloei van de Spaandammerbuurt. Hebron laat zich inspireren door de weg van Jezus en vormt een inclusieve community. Op zondag is er een kerkdienst en door de weeks zijn er allerlei activiteiten zoals een buurtmaaltijd, spelletjesmiddag en taal café. 

Afgelopen jaar is een impuls gegeven aan het kinderwerk waaruit een levendige kinderclub is ontstaan. Nu willen ze binnen Hebron ook inzetten op tienerwerk. Als student-trainee ga je een programma opzetten voor jonge tieners (vanaf 10 jaar).  Daarnaast denk je samen met de kinderwerker na over een levendig en toekomstbestendig aanbod van jeugdactiviteiten en leid je 1 tot 2 keer per maand de kinderclub op zondag voor kinderen tussen de 4 en 14 jaar. 

Student-trainee Oranjekerk

De Oranjekerk vormt een warme geloofsgemeenschap in de Pijp: open, uitnodigend, gastvrij en veelkleurig. Bij ons is ruimte voor vernieuwing, zonder het verleden af te schrijven. Wij voelen ons betrokken bij elkaar, de buurt en bij iedereen die dichtbij of ver weg hulp of aandacht nodig heeft. We zoeken een tienerwerker die ondersteuning biedt bij de maandelijkse Tienerkerk, een band opbouwt met de tieners, de tieners verbindt met andere activiteiten in de Oranjekerk en onderzoekt welke mogelijkheden er zijn voor tienerwerk in de buurt van de kerk. 

Student-trainee Landsmeer

PG Landsmeer is een levendige dorpsgemeente onder de rook van Amsterdam met ongeveer 350 leden. De kerk staan midden in het dorp, zowel met het kerkgebouw als met de activiteiten die door veel kerkleden en buitenkerkelijke gasten worden bezocht. Er is een bruisend activiteitenaanbod voor de jeugd met o.a. een bestaande tienergroep vanaf 12-16 jaar van zowel kerkelijke, als buitenkerkelijke tieners. Daar gaat de student-trainee samen met de vrijwilligers eens per twee weken op vrijdagavond leiding aan geven. Ook organiseert de student-trainee diaconale activiteiten met de jeugd zoals b.v. het koken van een maaltijd door de jeugd voor ouderen. Ook de kidsweek, een spelweek voor kinderen van 4-12 in de zomervakantie, wordt mede door de trainee georganiseerd. Er is veel ruimte voor eigen ideeën en inbreng binnen het jeugdwerk. Er is een enthousiast team van vrijwilligers en de betrokkenheid binnen de gemeente is groot.