Student-trainee Binnenwaai 

De Binnenwaai is een kleine, diverse en open gemeenschap op IJburg waar iedereen welkom is. Gods liefde is daarin de basis. De diversiteit is ook terug te zien bij de tieners. De Binnenwaai zoekt daarom een student-trainee die niet bang is voor verschillen en met een open houding de verschillende tieners een welkom gevoel geeft. Alle vragen mogen er zijn. Er is een tienergroep van 6 à 7 tieners in de leeftijd van 12-15 jaar. Er wordt gezocht naar manieren om de tieners en de gemeente meer met elkaar te verbinden. Daarnaast wordt gekeken welke vormen andere tieners op IJburg kunnen aanspreken. Als student-trainee in de Binnenwaai is het fijn als je zelfstandig kunt werken en zelf initiatief neemt in het organiseren van de tieneravonden. 

Student-trainee Amsterdam Nieuw-West 

De twee kerken van de Protestantse Kerk Amsterdam in Amsterdam Nieuw-West hebben één overkoepelende tienergroep: de West Side Teens. Al jarenlang komen tieners in de leeftijd van 12-18 jaar om de week bij elkaar om elkaar te ontmoeten, het gezellig te hebben en meer te leren over de kerk en het geloof. De kerken in Nieuw-West zijn door middel van hun diaconale werk erg betrokken bij de buurt. Zo organiseren ze onder andere spelinlopen, buurtmaaltijden en werk-met-je-buurmomenten. De liefde en aandacht voor diaconaat ze ook graag meegeven aan de tieners. Als student-trainee bouw je een band op met de tieners en zoek je actief naar manieren om jonge tieners te laten aansluiten bij deze hechte groep tieners.

Student-trainee communicatie  

Als student-trainee communicatie richt jij je binnen het communicatieteam van de PKA op kinderen en tieners. Je gaat o.a. aan de slag met aantrekkelijke content voor TikTok en Instagram, maakt promotiemateriaal voor stedelijke kinder- en tieneractiviteiten en schrijft mee aan de nieuwsbrief jeugd. In jouw rol houd je korte lijntjes met de student-trainee stedelijke projecten en de afdeling jeugd zodat je een goede feeling krijgt en/of houdt met de doelgroepen.  

Student-trainee stedelijke projecten 

Als trainee stedelijke projecten organiseer je leuke en enthousiasmerende stedelijke kinder- en tieneractiviteiten voor de PKA om zo de onderlinge verbondenheid te versterken en de jeugd te laten ervaren dat in het seculiere Amsterdam ook andere kinderen en tieners naar de kerk gaan. Verder organiseer je de praktische zaken rondom de trainingsdagen en kun je ingezet worden bij stedelijke projecten van het kerkelijk bureau van de PKA zoals de jaarlijkse Oplaaddag voor alle betrokkenen van de PKA. Ook hierin heb jij speciale aandacht voor kinderen en tieners. 

Student-trainee Noorderkerk

De Noorderkerk: een iconisch gebouw middenin de Jordaan met een bruisende gemeente van jong en oud. Als student-trainee in de Noorderkerk ga je aan de slag met het opzetten en het uitvoeren van nieuwe jeugdactiviteiten voor tieners en jongeren die nog niet aangehaakt zijn bij het bestaande jeugdwerk en de 18+ groep. Daarnaast begeleid je de werkgroep 15+ jeugdgroep en denk je inhoudelijk mee over het toerusten van jeugdwerkvrijwilligers uit de kerk.

Student-trainee Hebron

Hebron is een buurtkerk die verlangt naar de bloei van de Spaandammerbuurt. Hebron laat zich inspireren door de weg van Jezus en vormt een inclusieve community. Op zondag is er een kerkdienst en door de weeks zijn er allerlei activiteiten zoals een buurtmaaltijd, spelletjesmiddag en taal café.

Afgelopen jaar is een impuls gegeven aan het kinderwerk waaruit een levendige kinderclub is ontstaan. Nu willen ze binnen Hebron ook inzetten op tienerwerk. Als student-trainee ga je een programma opzetten voor jonge tieners (vanaf 10 jaar). 
Daarnaast denk je samen met de kinderwerker na over een levendig en toekomstbestendig aanbod van jeugdactiviteiten en leid je 1 tot 2 keer per maand de kinderclub op zondag voor kinderen tussen de 4 en 14 jaar.

Student-trainee Keizersgrachtkerk 

De Keizersgrachtkerk is een echte centrumkerk met een prachtig pand aan de Keizersgracht. De kerk wil graag een plek zijn waar mensen van alle leeftijden zich thuis voelen. Afgelopen jaar is er gekeken hoe de kerk een fijne plek kan zijn voor kinderen en tieners. Als student-trainee ga je, samen met enkele betrokken gemeenteleden, handen en voeten geven aan de visie die hierover is opgesteld.