Student-trainee Landsmeer

PG Landsmeer is een levendige dorpsgemeente onder de rook van Amsterdam met ongeveer 350 leden. De kerk staan midden in het dorp, zowel met het kerkgebouw als met de activiteiten die door veel kerkleden en buitenkerkelijke gasten worden bezocht. Er is een bruisend activiteitenaanbod voor de jeugd met o.a. een bestaande tienergroep vanaf 12-16 jaar van zowel kerkelijke, als buitenkerkelijke tieners. Daar gaat de student-trainee samen met de vrijwilligers eens per twee weken op vrijdagavond leiding aan geven. Ook organiseert de student-trainee diaconale activiteiten met de jeugd zoals b.v. het koken van een maaltijd door de jeugd voor ouderen. Ook de kidsweek, een spelweek voor kinderen van 4-12 in de zomervakantie, wordt mede door de trainee georganiseerd. Er is veel ruimte voor eigen ideeën en inbreng binnen het jeugdwerk. Er is een enthousiast team van vrijwilligers en de betrokkenheid binnen de gemeente is groot. 


Student-trainee Watergraafsmeer (Oost)