Trainee Watergraafsmeer (Oost)

De Protestantse Gemeente de Bron in Watergraafsmeer is een veelkleurige gemeente. In de kerk vind je jong en oud, traditionele kerkgangers en kerkvernieuwers. Samen willen ze het inspirerende verhaal van God en mensen in het dagelijks leven vorm geven. Als trainee richt je je op tieners in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. Je organiseert samen met vrijwilligers de zondagse tienerdiensten en organiseert 1x in de maand op zaterdagavond een leuke tieneractiviteit. Daarnaast kijk je als trainee samen met de predikant naar mogelijkheden om de tieners op een passende manier onderdeel te laten zijn van missionaire en diaconale projecten.

Trainee Landsmeer

De Protestantse Gemeente Landsmeer is een levendige dorpsgemeente onder de rook van Amsterdam met ongeveer 350 leden. De kerk staan midden in het dorp, zowel met het kerkgebouw als met de activiteiten die door veel kerkleden en buitenkerkelijke gasten worden bezocht. Er is een bruisend activiteitenaanbod voor de jeugd met o.a. een bestaande tienergroep vanaf 12-16 jaar van zowel kerkelijke, als buitenkerkelijke tieners. Daar gaat de student-trainee samen met de vrijwilligers eens per twee weken op vrijdagavond leiding aan geven. Daarnaast organiseer je als student-trainee diaconale activiteiten met de jeugd zoals b.v. het koken van een maaltijd door de jeugd voor ouderen. En organiseer je de kidsweek, een spelweek voor kinderen van 4-12 in de zomervakantie. Binnen deze gemeente krijg je veel ruimte voor eigen ideeën en inbreng binnen het jeugdwerk. Er is een enthousiast team van vrijwilligers en de betrokkenheid binnen de gemeente is groot.