Werktafel publieke theologie

Het afgelopen jaar is de werktafel publieke theologie opgezet, bestaande uit een diverse groep vertegenwoordigers van verschillende kerkplekken. Arjan Broers en Tim Vreugdenhil hebben het initiatief genomen om het vuurtje rond publieke theologie opnieuw aan te wakkeren, met als doel samen met anderen aan belangrijke thema’s te werken. We spraken met ze over hun plannen!

Publieke theologie: wat is het?
Tim: “Publieke theologie bestaat – vanuit ons werkvoorstel – in theologische reflecties op de actualiteit, waar juist ook niet-theologen iets aan kunnen hebben. Een bijdrage aan de samenleving. Van oneliner tot preek en van podcast tot Paroolartikel.

Publieke theologie doen we allemaal op onze eigen manier al. Maar tien weten en kunnen meer dan één! Het is leuk en nuttig als er rond sommige thema’s een samenwerking tussen twee of drie ontstaat. Dat scherpt aan en stimuleert. We denken dat we elkaar met deze werktafel een plezier kunnen doen.”

Samenstelling van de werktafel
De werktafel bestaat uit een diverse groep mensen, waaronder recentelijk toegetreden Szaszi Bene en Hanna Yoo – waardevolle toevoegingen aan het team! Szaszi is afkomstig uit Roemenië en docent aan Tyndale Theological Seminary in Badhoevedorp, en Hanna is actief binnen diverse Amsterdamse kerken en betrokken bij meerdere organisaties op het veld van beperking. Ze publiceert regelmatig over theologie van de kwetsbaarheid.

Naast Szaszi en Hanna bestaat de werktafel uit vertegenwoordigers van verschillende kerkplekken binnen en buiten de PKA, waaronder Henk Leegte, Arjan Broers, Greteke de Vries, Alex de Vreugd, Rachelle van Andel, Jurjen van der Laan, Erica Meijers, Evert Jan de Wijer en Eva Martens. De werktafel publieke theologie geeft vorm aan het speerpunt ‘bezieling’ (beleidskader 2023-2027). Er is ook een werktafel die zich meer bezighoudt met hoe je in deze tijd het gesprek over geloof en theologie voert.

Huidige thema’s en activiteiten
Arjan en Tim richten zich momenteel op het thema “Covid en nu”, waarbij ze de impact van de pandemie en de terugkeer naar het normale leven bespreken. Samen met Yoeri Albrecht, directeur van cultureel centrum De Balie, schreven ze een pleidooi voor een duurzame herdenking van Corona. Dat wordt op 23 maart gepubliceerd in Trouw.

Toekomstige plannen
Tim: “De werktafel kijkt uit naar toekomstige initiatieven en samenwerkingen op het gebied van publieke theologie. Er wordt inspiratie opgedaan uit diverse bronnen en er wordt actief gezocht naar manieren om deze kennis te delen en te verspreiden. Op 12 april hebben we weer een plenaire bijeenkomst om elkaar aan te moedigen en werkafspraken te maken.”

Meer Informatie?
Stel je vraag of doe je suggestie aan Tim via tim.veugdenhil@protestantsamsterdam.nl