Wester voor studenten in de stad

Elke maand vragen we een kerkplek wat er bij hen speelt. Dit keer spraken we Tamar Karman, studentenwerker in de Westerkerk!

‘Het studentenwerk in de Westerkerk is nu vier maanden bezig en krijgt steeds meer vorm. In de afgelopen maanden vonden er vier studentenmaaltijden plaats, persoonlijke gesprekken en er kwam een opzet voor nieuwe activiteiten. Met verschillende mensen en organisaties wordt druk genetwerkt. Het platform Wester voor studenten is haar weg in de stad aan het zoeken. Hier en daar nemen steeds meer mensen deel aan het initiatief. Wat gaaf om dat te zien!

We begonnen met zes mensen bij de studentenmaaltijd. Bij de derde schoven er 25 mensen aan! De maaltijd wordt bereid door studenten voor studenten. Er is een inhoudelijk thema en tijdens de maaltijd kunnen studenten hun gedachten hierover met elkaar wisselen. Een gezellige en informele sfeer, waarbij diepgang gezocht wordt. De kerk biedt een antwoord op (existentiële) levensvragen waar studenten mee worstelen.

Wester voor studenten is een plek midden in de stad waar studenten – naast hun studie en studentenleven – op adem kunnen komen en de zin van hun leven tot de Ander mogen zien. ‘We leven om betekenis te ontvangen’, stelde Paul van Tongeren een paar jaar terug, hij is emeritus-hoogleraar wijsgerige ethiek. Met het studentenwerk in de Westerkerk helpen we jonge mensen om glimpen van die betekenis te vinden en op weg te gaan.’

Tamar Karman, studentenwerker Westerkerk