Zichtbaar kerk zijn

Werktafel Zichtbaar: 10 nieuwe plekken

Er was één zinnetje in het Beleidskader dat bij veel mensen bleef hangen (het haalde zelfs de pers): de PKA wil 10 nieuwe plekken beginnen, naast de huidige. Een dappere doelstelling van een krimpende kerk! Dapper, of roekeloos misschien. Zullen de bestaande initiatieven niet juist gaan lijden onder zo’n hoog ideaal? En als we het dan echt willen, hoe krijgen we dat dan voor elkaar? Welke keuzes moeten we maken?
 
Dit zijn de vragen waar de ‘Werktafel Zichtbaar: 10 nieuwe plekken’ zich over buigt. Maar het werd ons ook al snel duidelijk dat zo’n grote vraag niet door een paar mensen aan tafel beantwoord kon worden. We zijn maar met drie: Henrike Klok, Dick Wolters en Martijn Horsman (facilitator). En geheel in de stijl van kerkvernieuwing besloten we niet om meer mensen naar de werktafel te halen, maar naar buiten te treden: de Werktafel is een plek geworden waar voortdurend andere mensen aanschuiven, individueel of als groep: pioniers, predikanten, externe experts, academici, beleidsmakers en bestuurders.
Expertmeeting
Op 15 juni organiseren we bijvoorbeeld een expertmeeting over 15 jaar pionieren vanuit de PKA. Wat hebben we geleerd van 25 initiatieven sinds 2009? We hopen dat de input van alle ervaringsdeskundigen ons kan helpen om goede keuzes te maken voor de toekomst.  Het doel: een visie voor kerkvernieuwing en pionieren in de komende vijf jaar. In september ligt er een voorstel bij de Algemene Kerkenraad.
 


Zichtbaar is één van de onderwerpen uit het beleidskader 2023-2027. Meer informatie vind je op deze pagina.

Wil je intensiever op de hoogte gehouden worden van de vorderingen van de Werktafel Zichtbaar of wil je je input geven? Mail dan naar de facilitator, Martijn Horsman: martijn.horsman@protestantsamsterdam.nl. Je krijgt dan een tweewekelijkse update.