Cursus & Workshop

Cursus: Hoofdlijnen

Binnenkort begint weer een nieuwe serie Hoofdlijnen-gesprekken in de Westerkerk. De ervaring leert, zo ook bij de Hoofdlijn-groep van afgelopen jaar, hoe kostbaar het is om het persoonlijk getoonzette en open geloofsgesprek met elkaar te zoeken. Predikant Herman Koetsveld: “Ik was opnieuw diep onder de indruk over wat er in een groep kan gebeuren als mensen open, kwetsbaar en eerlijk hun vragen en levenservaringen met elkaar delen en over de vreugde die het geeft als mensen zich nieuwe inzichten eigen maken.”

De cursus sluit aan bij de traditie van de veertigdagentijd, van oudsher de zes weken lange periode van bezinning op weg naar Pasen. Het doel is het geloofsgesprek zelf en niet een ‘ja’ in een afsluitende belijdenis, al kunnen sommigen daar wel naar toe groeien.

De groep heet ‘Hoofdlijnen’ en dat geeft de inhoud ook aan: kernthema’s van het christelijk geloof komen ter sprake. Natuurlijk is er ook ruimte voor de thema’s die vanuit de groep worden aangedragen.


Evenementgegevens

  • Datum:
  • Doelgroep: Volwassenen
  • Locatie: Westerkerk

Meer informatie

We komen telkens op de donderdagavond om 20.00 uur bij elkaar,  van donderdag 8 februari tot donderdag 21 maart.

Als je nog aarzelt, aanvullende info wilt of je wilt opgeven om mee te doen: neem dan contact op met ds. Herman Koetsveld via hkoetsveld@westerkerk.nl