Activiteit

Lunchbreak Geloof, hoop & liefde

Waar geloof je in? Wat inspireert je? En waarom doe je wat je doet? We vragen het aan de idealisten van onze stad.

In drie lunchbreaks voert dominee Evert Jan de Wijer  van de Thomas met zijn gasten een gesprek over de thema’s geloof, hoop en liefde. Wat betekenen deze begrippen vandaag de dag? Wat zijn onze diepste drijfveren en wat doet ons eigen hart sneller slaan?

In de tweede aflevering, op dinsdag 31 januari, gaat de dominee in gesprek met artistiek leider Theater na de Dam, filosoof en theatermaker Jaïr Stranders over geloof.

Kom je meepraten?


Evenementgegevens

  • Datum:
  • Locatie: De Thomas

Meer informatie

Wat blijft? Geloof, hoop en liefde
Lang geleden verbleef apostel Paulus in de wereldstad Korinte. Elke denkbare en ondenkbare levensbeschouwing was daar te vinden, het Oosten en het Westen kwam er bij elkaar. Vanuit Perzië bereikte Oosterse filosofie de stad: wijsbegeerten van grote tegenstellingen tussen licht en duisternis en de kringloop van het bestaan. Erfgenamen van Griekse filosofie doorkruisten de stad. Oefeningen werden voorgeschreven om ‘in het moment te leven’. Gelijkmatig en onbewogen het leven te aanvaarden en zo wijs te worden. Allerlei pogingen werden gedaan om Oost en West met elkaar te verbinden. En tegelijkertijd was er de onverschillige economie van de wereldhaven en nam de religie van de sport een grote plaats in. Eén van hun helden heette overigens Ajax.

In heel zijn zoektocht naar zin, concentreerde Paulus zich op wat blijft, op hetgeen waar je je uiteindelijk echt aan kunt toevertrouwen. En hij noemt er drie: geloof, hoop en liefde.

We zouden Korinte zomaar naast Amsterdam kunnen leggen. Onze wereldstad , onze lieve stad. Dominee Evert Jan de Wijer gaat de komende maanden in gesprek met de idealisten van de stad. Wat is vandaag de dag de betekenis van geloof, hoop en liefde voor ons? Wat zijn onze diepste drijfveren? Wat doet ons eigen hart sneller slaan?

Als dat nog altijd geloof, hoop en liefde is, hoe vertaalt zich dat dan vandaag? En als dat het is, hoe vertaalt zich dat in de dingen die wij doen? Het werk waaraan wij ons hebben verbonden? De stad die ons voor ogen staat? Hoe verhoudt zich dat tot verhaal dat wij willen vertellen?