Kerk zijn met alle generaties

Als Protestantse Kerk Amsterdam willen we kerk zijn voor jong en oud. De werktafel Alle Generaties denkt daarom na over wat het betekent om prioriteit te geven aan alle generaties en hoe kerken steeds meer een thuisplek voor iedereen kan worden. Daarvoor zoeken we gericht naar good practices en manieren om de kerk of specifiek het jeugdwerk te ondersteunen. Ontdek hier de voortgang van deze werktafel! Voor het huidige aanbod rondom advies en ondersteuning, bekijk de webpagina over jeugd via deze link. Heb je ideeën of voorstellen? Stuur deze gerust naar jeugd@protestantsamsterdam.nl

Neem contact op

Koos van Beelen
koos.vanbeelen@protestantsamsterdam.nl

Update: maart 2024

De werktafel Alle generaties is sinds september vier keer bij elkaar geweest. De focus van deze eerste bijeenkomsten lag voornamelijk op het leren kennen van elkaar, behoeften vanuit de deelnemende kerkplekken in kaart brengen en het bepalen van een strategie aan de hand van de doelstellingen uit het beleidskader. Leuk om te vermelden is dat de voorzitter van de werktafel, Jelle Wolters, zelf jong (6VWO) in de kerk is.  

Voorlopig willen we als werktafel ons focussen op de doelstelling minimaal 5 kerkplekken prioriteit aan kerk zijn met alle generaties. Daarvoor gaat elk werktafel lid aan de slag met een klein vooronderzoek over wat het kan betekenen om prioriteit te geven aan alle generaties binnen de eigen context. De eerste doordenking en aanvraag is daarbij al binnen vanuit de Regenbooggemeente! De visie van Samen Jong lijkt daarvoor geschikt, waarbij ruimte is om deze toe te passen naar de eigen context.