De Elthetokerk is een open kerkgemeente, midden in de Indische buurt van Amsterdam. Een kleurrijke gemeente met mensen van alle leeftijden en sociale en culturele achtergrond: ras-Amsterdammers, studenten, jonge gezinnen en ouden-van-dagen ontmoeten elkaar ontmoeten tijdens de zondagse kerkdienst, maar ook tijdens de doordeweekse activiteiten, zoals de rommelmarkt en de buurtmaaltijd. Website: www.elthetokerkamsterdam.nl

Klik hier wanneer u een eenmalige bijdrage via iDEAL wil doneren

€10 €25 €100 ander bedrag


Wij gebruiken uw e-mailadres voor het toesturen van de machtiging. Daarnaast ontvangt u een bevestiging van uw toezegging per mail.

Privacy en verzenden

De verzendknop verschijnt zodra u akkoord gaat met de privacyvoorwaarden

De incasso’s hiervoor worden geïnd door:
Protestantse Gemeente te Amsterdam, Nieuwe Herengracht 18, 1018 DP Amsterdam

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Protestantse Gemeente te Amsterdam om deze incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Protestantse Gemeente Amsterdam. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.