De Nassaukerk is meer een beweging dan een instituut. Een open, levendige, hartelijke en buurtgerichte geloofsgemeenschap. Een plek van ontmoeting voor mensen ongeacht hun opleiding, leeftijd, huidskleur, sexuele voorkeur, vitaliteit of de plek waar hun wieg stond. Een groep mensen met de overtuiging dat bijbelverhalen ons verder leren kijken dan de waan van de dag, die vanzelfsprekendheden ter discussie stelt en het aandurft zich te laten ontregelen door lastige vragen. Sleutelbegrippen voor ons zijn: onderlinge verbondenheid, aandacht voor het kwetsbare in mensen, ontplooiing van ieders talenten en gevoel voor kunst en verbeelding.

Website: www.nassaukerk.nl

Vul onderstaand machtigingsformulier in als u een machting wil doorgeven.
Klik hier wanneer u een eenmalige bijdrage via iDEAL wil doneren

€10 €25 €50 ander bedrag


Wij gebruiken uw e-mailadres voor het toesturen van de machtiging. Daarnaast ontvangt u een bevestiging van uw toezegging per mail.

Privacy en verzenden

De verzendknop verschijnt zodra u akkoord gaat met de privacyvoorwaarden

De incasso’s hiervoor worden geïnd door: Protestantse Gemeente te Amsterdam, Nieuwe Herengracht 18, 1018 DP Amsterdam

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Protestantse Gemeente te Amsterdam om deze incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Protestantse Gemeente Amsterdam. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.