Goede gaven – Solidariteitskas

Samen sterker: solidariteit in moeilijke tijden!

De kracht van verbinding en solidariteit lijkt steeds belangrijker te worden. Als kerkgemeenschappen in Amsterdam staan we samen sterk en bieden we elkaar een helpende hand. In onze kerken worden we geïnspireerd door Gods Woord en het leven van Jezus. Daarom zetten we ons in om niet alleen onze eigen kerk te ondersteunen, maar ook andere kerken die het hard nodig hebben.

De landelijke Solidariteitskas is een belangrijke pijler in onze missie om solidariteit te bevorderen. Met uw bijdrage worden:

  • Kwetsbare kerken financieel ondersteund: Kerken die kampen met financiële problemen, kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas. Zo kunnen ze hun deuren openhouden en pastorale zorg kunnen blijven bieden aan hun gemeenteleden.
  • Landelijke pastorale vormen ondersteund: Vanuit de Solidariteitskas worden pastorale diensten gefinancierd zoals het dovenpastoraat en studentenpastoraat.

We willen u van harte uitnodigen om opnieuw uw steun te betuigen aan de Solidariteitskas. Met uw bijdrage kunnen we samen een blijvend verschil maken in het voortbestaan van kerken in Nederland.

Uw bijdrage, hoe klein of groot ook, maakt een enorm verschil. Samen staan we sterker!

U kunt een gift overmaken door onderstaande QR code te scannen met de camera op uw smartphone of via deze pagina. Zelf een bedrag overmaken kan ook.

NL15 RABO 03 73 74 14 64, t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam o.v.v. Solidariteitskas 2024