Elk jaar vraagt de Protestantse Kerk Nederland aan al haar plaatselijke kerken, ook aan Amsterdam, om bij te dragen aan de Solidariteitskas. Uit de Solidariteitskas worden werkzaamheden bekostigd die we als protestantse kerken als een gezamenlijke verantwoordelijkheid zien. Daarbij kunt u denken aan het dovenpastoraat en het drugspastoraat. Daarnaast krijgt de kas aanvragen van kerkelijke gemeenten uit het hele land, bijvoorbeeld voor een onverwachte, grote uitgave. Ook wordt er regelmatig een beroep op de kas gedaan voor subsidiëring van missionaire vernieuwingsprojecten.
Draagt u ook dit jaar weer bij aan dit sympathieke landelijke doel? Met een bijdrage van € 10,- kunnen wij onze verplichtingen aan het land voldoen en kunnen we als kerken van Amsterdam solidair zijn met kerken die het minder goed hebben dan wij.

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Donatie Solidariteitskas

,00
Uw bijdrage

Uw gegevens

Betaling via iDEAL