Jeugdfonds

Een extra financieel steuntje in de rug kan ontzettend helpen om een jeugdactiviteit wat meer bij te zetten. Het jeugdfonds van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) is speciaal bedoeld voor kerkplekken van de PKA die een activiteit opzetten of een nieuw project willen opstarten gericht op jeugd en jongeren. Via dit fonds is het mogelijk om een bedrag tot € 2000,-  aan te vragen. Dankzij het jeugdfonds zijn er al kindermiddagen, studentenavonden, websites, tienerhonken en spelmaterialen gefinancierd. Het aanvragen van een fonds kan via het onderstaande formulier. Lees voor de aanvraag zorgvuldig de onderstaande informatie door over het proces en de criteria. 

Kom ik in aanmerking voor het jeugdfonds?

Om in aanmerking te komen voor het jeugdfonds PKA zijn er een aantal criteria.  

 • De aanvraag wordt ingediend door een groep vanuit de Protestantse Kerk Amsterdam die een activiteit of project wil starten, verbeteren of continueren.
 • De aanvraag wordt ingediend door een groep die betrokken is bij de Protestantse Kerk Amsterdam (bijvoorbeeld een wijkgemeente, pioniersplek of leefgemeenschap).
 • De aanvraag kent een financiële omvang tussen de € 100,- en € 2000,-. Je mag maximaal tweemaal per jaar een aanvraag doen als deze gezamenlijk onder de € 2500,- euro blijven.
 • Elke activiteit/project heeft vanaf 2022 kans op een bijdrage van € 2000,-. Mocht de activiteit of het project daarna weer (jaarlijks) terugkomen, zal het maximale bedrag per jaar met € 500,- in mindering worden gebracht. 
 • De aanvraag betreft uitsluitend andere kosten dan het inhuren van personeel.
 • De aanvraag heeft kinderen, tieners en/of jongeren als doelgroep voor ogen.
 • De aanvraag wordt minimaal een maand voor de uitvoering van de activiteit of het project gedaan.

Hoe werkt het aanvragen van het jeugdfonds?

De financiering werkt op declaratiebasis. Dat betekent dat  je zelf eerst de kosten maakt, de bonnetjes bewaard en deze uiteindelijk declareert bij team jeugd van het kerkelijk bureau. Het proces ziet er als volgt uit:

 1. Je bekijkt voorafgaand aan de activiteit/project of de activiteit/project voldoet aan de criteria voor het jeugdfonds. 
 2. Je maakt een geschatte begroting door middel van dit document en vult het onderstaande aanvraagformulier in. Daarnaast breng je de penningmeester van jouw kerkplek op de hoogte van de plannen. 
 3. Team jeugd beoordeelt de aanvraag en geeft een go of no-go. 
 4. Krijg je een go? Gefeliciteerd! Je kunt verder aan de slag met de organisatie van jouw plan.
 5. Na voltooiing van de activiteit/ project vul je een evaluatieformulier in én het declaratieformulier van de afgesproken kosten. Dit stuur je allebei naar team jeugd via jeugd@protestantsamsterdam.nl
 6. Team jeugd verwerkt de gedeclareerde kosten. Het proces is afgerond. 

Aanvraagformulier jeugdfonds

koos rond

Contact

Voor meer informatie over het jeugdfonds kun je terecht bij jeugdwerkadviseur Koos van Beelen. Je kunt hem bereiken via koos.vanbeelen@protestantsamsterdam.nl  of  020 – 53 53 700