Jeugdfonds

Een extra financieel steuntje in de rug kan ontzettend helpen om een jeugdactiviteit wat meer bij te zetten. Het jeugdfonds van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) is speciaal bedoeld voor kerkplekken van de PKA die een activiteit opzetten of een nieuw project willen opstarten gericht op jeugd en jongeren. Via dit fonds is het mogelijk om een bedrag tot € 2000,-  aan te vragen. Dankzij het jeugdfonds zijn er al kindermiddagen, studentenavonden, websites, tienerhonken en spelmaterialen gefinancierd. Het aanvragen van een fonds kan via het onderstaande formulier. Lees voor de aanvraag zorgvuldig de onderstaande informatie door over het proces en de criteria. 

Kom ik in aanmerking voor het jeugdfonds?

Om in aanmerking te komen voor het jeugdfonds PKA zijn er een aantal criteria.

 • De aanvraag wordt ingediend door een kerkplek (wijkgemeente, pioniersplek, missionaire wijkgemeenten, leefgemeenschap) vanuit de Protestantse Kerk Amsterdam die een activiteit of project wil starten, verbeteren of continueren.
 • De aanvraag wordt onderschreven door een afgevaardigde van bestuur, bij voorkeur de jeugdouderling of voorzitter.
 • De aanvraag heeft kinderen, tieners en/of jongeren als doelgroep voor ogen, leeftijd tussen 0 en 25 jaar.
 • De aanvraag wordt gerelateerd aan de visie op jeugdwerk van de kerkplek.
 • De aanvraag wordt gerelateerd aan de doelstellingen van het beleidskader 2023-2027: Het ideaal blijft dat alle kerkplekken het thema ‘kinderen en jongeren’ onder de aandacht brengen. Er zijn minimaal 5 kerkplekken die gezinnen/kinderen/tieners bovenaan hun prioriteiten zetten. Daar krijgen deze doelgroepen aandacht en support (waarbij de 7 genoemde kernwaarden uit het boek ‘Samen Jong’ een goed uitgangspunt lijken).’ (Beleidskader, blz. 14 en verder)
 • De aanvraag wordt minimaal een maand voor de uitvoering van de activiteit of het project gedaan.
 • Kerkplekken kunnen een aanvraag doen tussen de €100 en €2000 euro.
 • Kerkplekken kunnen tweemaal per jaar een aanvraag doen als deze gezamenlijk onder de € 2500,- euro blijven.
 • De aanvraag betreft uitsluitend andere kosten dan het inhuren van personeel. Facturen voor eenmalige diensten mogen wel ingediend worden (indien zij beschikken over een KVK-nummer). Denk hierbij aan artiesten, muzikanten of programmamakers. Bedankjes of vrijwilligersvergoedingen kunnen niet worden uitgekeerd.
 • Het budget mag uitsluitend gebruikt worden voor aangevraagde doeleinden. Het wijzigen van doeleinden kan alleen in overleg met team jeugd. Zonder overleg kan er geen vergoeding plaatsvinden.
 • Het combineren van aanvragen mag alleen in overleg met team jeugd. 
 • Aanvragen die (jaarlijks) terugkeren kunnen een bedrag aanvragen minus 25% van de oorspronkelijke aanvraag (1e jaar 25 procent, 2e jaar 50 procent, 3e jaar 75 procent). Projecten kunnen maximaal vier keer terugkerend een aanvraag doen.
 • Team jeugd beoordeelt wat gezien wordt als nieuw- of terugkerend project.
 • Team jeugd beoordeelt de aanvraag op bovenstaande criteria en behoudt het recht om waar nodig uitzonderingen te maken.

Hoe werkt het aanvragen van het jeugdfonds?

De financiering werkt op declaratiebasis. Dat betekent dat je zelf eerst de kosten maakt, de bonnetjes bewaart en deze uiteindelijk declareert bij team jeugd van het kerkelijk bureau. Het proces ziet er als volgt uit:

 1. Je bekijkt voorafgaand aan de activiteit/project of de activiteit/project voldoet aan de criteria voor het jeugdfonds. 
 2. Je maakt een geschatte begroting door middel van dit document en vult het  aanvraagformulier in. Daarnaast breng je de penningmeester van jouw kerkplek op de hoogte van de plannen. 
 3. Team jeugd bekijkt de aanvraag en plant een gesprek in voor de beoordeling. Dat kan telefonisch, videobellen of live, naar bevinden van team jeugd.
 4. Krijg je een go? Gefeliciteerd! Je kunt verder aan de slag met de organisatie van jouw plan.
 5. Na voltooiing van de activiteit/ project vul je het afrondingsformulier in. Daar upload je ook het declaratieformulier en de bonnen waar de dienst(en) of product(en) op vermeld staan (pinbonnen volstaan niet)
  1. Zorg ervoor dat rechtsboven bij het kiezen van wijkgemeente ‘Jeugd kerkelijk bureau’ is geselecteerd.
  2. In de omschrijving de code ‘5070/060/20 jeugdfonds’ is ingevuld
  3. Let op! Stuur het declaratieformulier niet naar je eigen penningmeester.  Team jeugd verwerkt de kosten.
 6. Het proces is afgerond. 

Aanvraagformulier jeugdfonds

Afrondingsformulier jeugdfonds

koos rond

Contact

Voor meer informatie over het jeugdfonds kun je terecht bij jeugdwerkadviseur Koos van Beelen. Je kunt hem bereiken via koos.vanbeelen@protestantsamsterdam.nl  of  020 – 53 53 700