De Kwekerij

Adres:

Nieuwe Herengracht 18
1018 DP Amsterdam

Onze pionier

Guy Wijnen

Over De Kwekerij

Tussen de feestjes, baantjes en colleges onderzoek je het leven, om te merken dat je langzaam volwassen wordt. Maar hoe doe je dat? Waar vroeger nog structuren van traditie, kerk of familie leidraad waren, moet je tegenwoordig zelf op zoek naar wat werkelijk waarde heeft. Kennis en vaardigheden staan centraal; maar de dieperliggende vragen blijven onbesproken.

Daarvoor is er de Kwekerij! De Kwekerij is een plek voor studenten en young professionals waar je door traagheid, reflectie en kwetsbaarheid waardevolle inzichten opdoet. Door middel van zogeheten Bloeiklassen, verdiepingstrajecten en/of coaching gesprekken sta je  stil bij thema’s als persoonlijke ontwikkeling, het leven en liefde en relaties. Je vertraagt en reflecteert om zo te aarden en te groeien.

Contactpersonen

Pioniers
Guy Wijnen: guy@kwekerijamsterdam.nl

Onze kerkdiensten

Helaas! Deze kerkplek heeft geen kerkdiensten. Klik hier voor het aanbod van kerken mét kerkdiensten.