"Geloven is niet iets abstracts maar verbonden aan het hier en nu, persoonlijk én maatschappelijk." -  ds. Greteke de Vries

Bezoekadres:
Linnaeusstraat 37 - 1093 EG Amsterdam

tel. 020 – 668 22 02

Kerkdiensten:
zondagmorgen 10.30 uur.

Website:
http://www.muiderkerk.nl/

Predikant(en)

Overige contactpersonen

Geschiedenis van de Muiderkerk
door Ynze Baumfalk

De Nederduits Hervormde Muiderkerk, zoals hij toen heette, werd in gebruik genomen op tweede Kerstdag 1892, naar verluidt  als reactie op de bouw van de gigantische Gereformeerde Funenkerk aan de Zeeburgerstraat die drie jaar eerder geopend was. Maar al in de jaren ’60 – en waarschijnlijk al veel eerder – kwam er toenadering tussen beide gemeentes door krimp, maar zeker ook door oecumenisch elan. Er werden samen avonddiensten houden, om en om. Hiermee werd een heel vroeg Samen op Weg-proces gestart, nog voor het landelijk zo ging heten. In 1974 werd de Funenkerk gesloten en in 1975 afgebroken. Sindsdien kerkten en werkten Hervormden en Gereformeerden van Oost samen als de Muider-Funengemeente met een hervormde  en een gereformeerde predikant. Tien jaar later wist vrijwel niemand van de gemeente meer wie tot welke bloedgroep behoorde en niemand maakte zich druk over een formeel (kerk)rechtelijk verband .

 De Muider stond in een traditie van betrokkenheid bij de arbeidersbeweging en het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog met de bekende socialistische predikant ds. Buskes. Ook in de jaren ‘80 en ‘90 van de vorige eeuw stond de gemeente landelijk bekend als een linkse kerk met voorlieden als ds Ab Harrewijn en de vrome activiste Truus Schilp. Amsterdamse deelname aan vredesdemonstraties werd vanuit de Muiderkerk georganiseerd.

Op Hervormingsdag 1989 brandde de Muiderkerk bijna volledig af. De gemeente kerkte zolang in de Oosterkerk op Wittenburg. Er werd een nieuw gebouw neergezet aan de Linnaeusstraat samen met het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT). De helft van de begane grond en eerste verdieping werd de nieuwe kerkruimte. De overige verdiepingen werden betrokken als kantoren van het KIT.

De toren bleef in de brand gespaard en is in het nieuwe complex opgenomen.

Bij een latere verbouwing is de toren een zelfstandig pand geworden, waarin enkele bedrijven gevestigd zijn. De kerkruimte werd ingewijd in 1997 en is tot op vandaag in gebruik bij de Muiderkerkgemeente.

Op 19 november 1998 gingen de Muiderkerk- en de Funenkerk dan eindelijk een federatie aan. Zo’n drie jaar later, op 1 januari 2002, vormden de Muider-Funenkerk en de Elthetokerk in de Javastraat samen een federatie, de Protestantse Kerk Amsterdam Oost. In 2015 werd de PKA-Oost uitgebreid met de Binnenwaai-Kerk op IJburg.

Het monument voor het Wensplein voor de Vrede vóór de Muiderkerk is in mei 2008 onthuld.

Na de inkrimping van het KIT werd het niet-kerkelijk deel van het complex in 2017 verbouwd tot appartementen en in de kelder werd een sportschool gevestigd.

In de kerk komt al bijna twintig jaar op zondagmiddag een Ethiopische gemeente samen en ook –  sinds een jaar of tien op zaterdag een kleine Chinese gemeente.

 

Meer kerken in Oost