Ik hou van de kerk als gemeenschap van mensen die met elkaar putten uit de rijke schat van bijbelse teksten, christelijke wijsheid en persoonlijke spirituele bronnen. Daar is onlosmakelijk mee verbonden in de gemeente: verantwoordelijkheid dragen voor elkaar en voor wie op ons pad komt. Inspiratie in m’n predikantschap vind ik o.a. in de gesprekken onder vier ogen of in gespreksgroepen waarin mensen iets onderzoeken: hun (on-)geloof, een levenssituatie die zorgen baart, teksten die te denken geven. Mijn specialisme is het z.g. Contextueel (relationeel-ethisch) Pastoraat. Iedereen en elke groep wil recht gedaan worden, maar hoe? Luisteren vanuit een houding van ‘meerzijdige partijdigheid’ is daarbij mijn belangrijkste instrument. Verder houd ik van de zondagse diensten, vooral van het samen zingen, de stiltes en de gebeden.

Enthousiast binnen mijn gemeente word ik van een over het algemeen ontspannen sfeer, onderlinge verdraagzaamheid waar het om verschillen gaat in geloof en leven, en er is een grote bereidheid om elkaar (en anderen) te helpen. De prettige samenwerking met Eltheto en de Binnenwaai houdt onze blik open voor het bredere kerkelijke verband. Er zijn warme oecumene en interreligieuze contacten.

Biografie

Arnhems van geboorte uit Noord-Hollandse ouders; opgegroeid in Gelderland; MO-Nederlands in Arnhem; Theologie en Kerkelijk examen in Leiden. In 1994 bevestigd tot Hervormd predikant. In 1996 getrouwd met Rein Brouwer.

Als predikant gewerkt bij het Oecumenische Groningse studentenpastoraat; drie vrijzinnige gemeentes (remonstranten): Hengelo-Overijssel, Amersfoort en Bussum. Sinds 1 juni 2018 in de Muiderkerk. We zijn in Bussum blijven wonen.

Contactgegevens
Ds. Greteke de Vries
predikant@muiderkerk.nl
tel. 06 103 25 127