Actie Kerkbalans 2019

Een delegatie van kerkelijk Amsterdam heeft in december een bezoek gebracht aan burgemeester Femke Halsema. Ze was onder de indruk van de verbindende rol die kerken en geloofsgemeenschappen hebben voor de stad. Er komt een vervolg op dat gesprek. Die verbindende rol en er zijn voor elkaar en voor de ander, vanuit het Evangelie, ervaren ook de 19 wijkgemeenten en 10 pioniersplekken van de Protestantse Kerk Amsterdam als een belangrijke taak.

Het werk van de kerken wordt niet gesubsidieerd. Ze zijn grotendeels afhankelijk van de financiële ondersteuning van hun leden. Ieder jaar eind januari vragen zij hun leden via Actie Kerkbalans om hun financiële bijdrage (te vergelijken met ‘contributie’) over te maken. Vindt u het werk van de kerken en pioniersplekken belangrijk maar bent u geen lid? Dan is uw bijdrage op NL90 RABO 0373 7414 72 ten name van Protestantse Gemeente Amsterdam zeer welkom. Eind januari valt bij al onze leden de brief van Actie Kerkbalans op de deurmat. Online geld overmaken kan via “Mijn PKA” (leden) of hier (niet-leden) ‘mijn donatie is voor: Kerkbalans’ . Leden én niet-leden: heel hartelijk dank voor uw steun!

Sluit Menu