Actie Kerkbalans 2020

Actie Kerkbalans is de jaarlijkse contributie-actie van de kerk. We krijgen als kerk geen subsidies en zijn grotendeels afhankelijk van de bijdragen van onze leden, van mensen zoals u. We timmeren als kerken in Amsterdam hard aan de weg als het om vernieuwing gaat. Met vernieuwende activiteiten proberen we de vele zinzoekers in de stad te bereiken. In alle stadsdelen zijn een of meer pioniersplekken actief die nieuwe vormen van kerk-zijn ontwikkelen. U bent, als u dat niet al doet, van harte welkom om mee te doen, mee te denken, mee te helpen.

Vindt u het belangrijk wat de kerken en pioniersplekken doen en wilt u hen ook financieel steunen, dan is uw bijdrage op NL90 RABO 0373 7414 72 ten name van Protestantse Gemeente Amsterdam zeer welkom. Online geld overmaken kan via “Mijn PKA” (leden) of hier (niet-leden). Heel hartelijk dank voor uw steun!