Afbeelding

Wanneer je als medewerker binnen de Protestantse Kerk Amsterdam grensoverschrijdend gedrag hebt gezien of meegemaakt, heb je de mogelijkheid om hierover een officiële klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de Protestantse Kerk Amsterdam.

Voordat je de klacht indient is het raadzaam om jouw klacht voor te leggen aan een van de vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon kan jou helpen goed zicht te krijgen op het probleem/de klacht. Daarnaast kan de vertrouwenspersoon met je meedenken over het vervolg. Naar aanleiding van het gesprek  kun je besluiten of je de klacht wilt indienen of het probleem op een andere wijze wilt benaderen. In het gesprek met de vertrouwenspersoon houd jij te allen tijden de regie en is geheimhouding gewaarborgd. Meer informatie over de werkwijze van de vertrouwenspersonen vind je hier

De klachtenregeling
In de klachtenregeling van de Protestantse Kerk Amsterdam staat beschreven hoe je als medewerker een klacht kunt indienen en op welke manier die klacht wordt afgehandeld. Indien je een klacht wilt indienen kan het fijn zijn om  de klachtenregeling vooraf door te nemen, zodat je weet welke stappen er gezet zullen worden en wat er van jou verwacht wordt.  

Lees hier de samenvatting van de klachtenregeling.
Lees hier de volledige klachtenregeling.