De veertigdagentijd: ‘Het vraagt mij niet weg te kijken van pijn en onrecht’

Gisteren, woensdag 14 februari was het Aswoensdag, het begin van de veertigdagentijd. In verschillende kerken konden mensen een askruisje halen. ‘Het askruisje markeert het begin van de veertigdagentijd, een heilzame maar ook intense tijd’, vertelt predikant Martijn van Laar van de Elthetokerk. ‘Ook wij mensen zijn niet meer dan stof en as. We  zijn vergankelijk en kwetsbaar. En zoals in Genesis staat: “Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.”

Askruisjes in de Rooms-Katholieke kerk
‘Ik vind het mooi om samen de veertigdagentijd te beginnen: gemarkeerd door een askruisje. De as komt van de palmtakken, die de kinderen vorig jaar met Palmpasen kregen en ze toen dansend en zingend door de kerk droegen. Op Aswoensdag worden de takken buiten verbrand. Het askruisje staat voor: “Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.” Dat maakt ons bescheiden, we zijn kwetsbare mensen. Maar we geloven dat we liefdevol en barmhartig gedragen worden

 door Gods liefde en trouw. Bij uitstek zichtbaar in het leven, sterven en de opstanding van Jezus.’ 
De Elthetokerk vierde  gisteren samen met de Muiderkerk en de ABG-parochie Aswoensdag in de Gerardus Majellakerk in Amsterdam-Oost: ‘Met pastoor Marianus Jehandut van de Gerardus Majellakerk mocht ik de askruisjes uitdelen. Voor mij altijd weer een ontroerend moment: het grote verhaal van Christus, het lijdensverhaal, raakt het kleine verhaal van mensen.’

"Als ik in de Stille Week de weg van Jezus volg en met zijn lijden word geconfronteerd, dan word ik stil en zoek ik naar woorden."

Veertigdagentijd
Martijn beleeft de veertigdagentijd als een mooie heilzame tijd: ‘Het is een tijd om stil te staan bij het lijden van Christus en te bezinnen. Om samen stil te worden en toe te leven naar Pasen. Ik vind het ook wel een intense tijd en soms ook emotioneel zwaar. Als ik in de Stille Week de weg van Jezus volg en met zijn lijden word geconfronteerd, dan word ik stil en zoek ik naar woorden. Jezus’ verhaal verbind ik aan het lijden in de wereld. Het vraagt mij niet weg te kijken van pijn en onrecht. In het lijdensverhaal wordt Jezus door iedereen in de steek gelaten. Ook door zijn vrienden, ondanks hun goede bedoelingen. Maar hij laat óns niet los, vieren we met Pasen. Dood, lijden en onrecht hebben niet het laatste woord. “De Heer is waarlijk opgestaan!” Het ontroert mij ieder jaar weer om elkaar met Pasen met die woorden te begroeten en uit volle borst te kunnen zingen!’

Oefening en inspiratie
Met wie wil, oefenen we deze tijd ook in vasten, hoe klein ook. In afzien van bijvoorbeeld toetjes, chocola of chips en/of social media. Dit jaar delen we ook de veertigdagenkalender uit van de Protestantse Kerk Nederland met teksten, liederen en recepten, die bij deze tijd passen.’

Meer over Martijn
Martijn is sinds oktober 2018 als predikant verbonden aan de Elthetokerk in de Indische buurt in Oost. Meer van hem lezen? Bekijk hier zijn recente column. Meer weten over het askruisje en Aswoensdag? Martijn vertelde er vorig jaar meer over in deze video.