Nalatenschap in de kerk

Het kan voorkomen dat je als penningmeester, na het overlijden van een betrokkene of gemeentelid, een bericht ontvangt dat jouw kerk genoemd wordt in het testament. Meestal komt dit bericht van een notaris.

Voor de beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap of legaat bestaat een procedure. Het kerkelijk bureau regelt de aanvaarding van een nalatenschap of legaat voor de wijkkerken. Er moet vaak een formulier worden ingevuld en handtekeningen van bestuurders van de organisatie worden gelegaliseerd, waaronder de handtekeningen van de voorzitter en secretaris van het College van Kerkrentmeesters. Als in het testament is opgenomen dat de nalatenschap of legaat bestemd is voor jouw specifieke wijkkerk komt het geld uiteindelijk ook bij jouw wijkkerk terecht. 

Wil je meer weten over het afhandelen van nalatenschappen, heb je een specifieke hulpvraag of wil je een uitgebreide brochure toesturen naar iemand die nalaten aan jouw kerk overweegt? Stuur een e-mail naar
schenken@protestantsamsterdam.nl 

Meer informatie voor gemeenteleden en belangstellenden over nalaten aan de kerk vind je hier

Brochure nalatenschappen

De nalatenschapsbrochure is ‘Nalaten aan mijn kerk, gedachten, overwegingen en praktische keuzes’ is gratis aan te vragen voor kerkleden van de Protestantse Kerk Amsterdam. De papieren brochure wordt vervolgens per post opgestuurd naar het aangegeven adres.