Wielie Elhorst beroepen als predikant voor de LHBTI+-gemeenschap 

De Protestantse Kerk Amsterdam heeft Wielie Elhorst beroepen als predikant met als specifieke taak om zichtbaar aanwezig te zijn in de LHBTI+-gemeenschap in Amsterdam. Hij werkt in die groep als pastor en kan daarbij ingaan op zingevingsvragen. Ook moet hij bijdragen aan de zichtbare aanwezigheid van LHBTI+’ers in zowel stad als kerk.

Elhorst (1969) is een bekend gezicht voor Amsterdam en de LHBTI+-gemeenschap. Hij is onder andere organisator van de Pride Kerkdienst en de Pink Christmas Kerkdienst. Ook werkte hij enige jaren voor de LCC+-projecten: de sociale acceptatie van LHBTI+-ers in christelijke kring, zowel nationaal als internationaal.

Wielie Elhorst: ‘Ik feliciteer de Protestantse kerk dat ze het aandurven op deze manier present te zijn in de LHBTI+-community in Amsterdam.’

Hendrik-Jan Overmeer, voorzitter van de Protestantse Kerk Amsterdam: ‘Vanuit de Algemene Kerkenraad hebben wij de wens uitgesproken om actief betrokken te zijn bij de LHBTI+-community in Amsterdam. Wij zijn dankbaar met de benoeming van ds. Elhorst en overtuigd dat hij met zijn ruime ervaring helemaal aansluit bij deze roeping’.

Het bijdragen aan een grotere bewustwording van de positie van LHBTI+’ers in de stad en de kerk moet Elhorst onder meer bereiken door het gesprek over seksualiteit, gender, identiteit en relaties te voeren en te initiëren.

Op dit moment bereidt de Protestantse Kerk Amsterdam in samenwerking met de nieuwe LHBTI+-predikant een campagne voor in verband met de Pride-week in Amsterdam. Deze campagne start op zaterdag 30 juli met deelname aan de Pride Pelgrimage en daarna de Pride Walk. Meer informatie over de campagne vind je hier.