Organisatie

Hoe is de Protestantse Kerk Amsterdam stedelijk georganiseerd?

Besturen
– Het College van Kerkrentmeesters
– Het College van Diakenen
– De Algemene kerkenraad

De bureaus
– Het Kerkelijk Bureau
– Het Diaconaal Bureau

Algemene Kerkenraad
De Algemene Kerkenraad (AK) van de Protestantse Kerk Amsterdam is het bestuur dat het algeheel beleid en de financiën voor het geheel van de Protestantse Kerk Amsterdam behartigt. De leden komen uit de verschillende wijkkerken.

De Kerkenraad kent drie werkgroepen voor vernieuwende ideeën: communicatie jeugd en kerkvernieuwing. Het dagelijks bestuur heet Moderamen Algemene Kerkenraad, kortweg: MAK.

Algemene gegevens kerkelijk bureau
Nieuwe Herengracht 18
1018 DP Amsterdam
T.  020 – 53 53 700
ak@protestantsamsterdam.nl
www.protestantsamsterdam.nl

Directeur:
Vincenza La Porta 
T. 020 – 53 53 709
ak@protestantsamsterdam.nl

Voorzitters Algemene Kerkenraad:
Roel van Marle
Hendrik-Jan Overmeer
ak@protestantsamsterdam.nl

Scriba Algemene Kerkenraad:
Rosaliene Israël,
T. 020 – 53 53 700
rosaliene.israel@protestantsamsterdam.nl

Besturen

De Protestantse Kerk Amsterdam bestaat uit zo’n 20 wijkkerken. Elke wijkkerk heeft als bestuur een wijkkerkenraad met predikant, ouderlingen en diakenen. 

Stedelijk is er een Algemene Kerkenraad (AK) met leden uit alle wijkkerken. Deze vergadert zo’n zes keer per jaar. Voor vernieuwende activiteiten heeft de AK kerngroepen voor communicatie, jeugd, pastoraat, vernieuwing. 

Het College van Kerkrentmeesters zorgt voor geld, gebouwen en personeelszaken van de kerk.

Het College van Diakenen bestuurt de Protestantse Diaconie Amsterdam, draagt zorg voor stedelijke diaconale projecten en diaconale gelden en bezittingen. 

De Protestantse Diaconie Amsterdam is een organisatie die zich inzet voor een stad, waarin mensen omzien naar elkaar. Dat doet zij al eeuwen, sinds 1578, steeds op een manier die past bij de tijd. Die eeuwenoude traditie van ‘helpen waar geen helper is’ zet de Diaconie voort. De Protestantse Diaconie Amsterdam gaat uit van de eigen kracht van mensen en wil mensen helpen zichzelf te helpen.

College van diakenen

Het College van Diakenen is het bestuur van de Protestantse Diaconie Amsterdam. Dit college bereidt binnen de Protestantse Kerk Amsterdam het diaconale beleid en de diaconale vermogensrechtelijke aangelegenheden voor en voert ze uit in programma’s en projecten. Daarvoor kan het een beroep doen op het diaconale bureau.

Algemene gegevens diaconie
Corvershof
Nieuwe Herengracht 18
1018 DP Amsterdam

T. 06 – 30 10 84 78
F.  020 – 53 53 031
www.diaconie.org

Voorzitter
Wim van ’t Veer
info@diaconie.org

Algemeen Secretaris
Hanneke van Bezooijen
h.vanbezooijen@diaconie.org
T.  06 – 22 54 92 79

Penningmeester
Marc Francke
info@diaconie.org

College van kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters gaat over geld, gebouwen en personeelszaken. Het behartigt de vermogensrechtelijke aangelegenheden en de zorg voor de personeelsleden en kerkgebouwen van de Protestantse Kerk Amsterdam. 

Algemene gegevens kerkrentmeesters
Nieuwe Herengracht 18
1018 DP  Amsterdam
T. 020 – 53 53 700
ckr@protestantsamsterdam.nl 
www.protestantsamsterdam.nl

Voorzitter             
Redmer Kuiken

Secretaris
Jan van der Meulen

Penningmeester
Maarten van Duijn

Vragen? Mail ckr@protestantsamsterdam.nl of bel het kerkelijk bureau: 020 – 53 53 700