De Protestantse Kerk Amsterdam (PKA)  is een samenwerking van 25 kerkplekken in Amsterdam. De Protestantse Kerk Amsterdam en zusterorganisatie de Protestantse Diaconie Amsterdam kennen diverse besturen. Hieronder vind je ze op een rij, inclusief de contactgegevens van de betreffende bestuurders.

Over de wijze van werken, is door de Algemene Kerkenraad in 2015 besloten tot deze Plaatselijke Regeling. In 2024 wordt gewerkt aan de update hiervan.

Algemene Kerkenraad

De Algemene Kerkenraad (AK) van de Protestantse Kerk Amsterdam is het bestuur dat het algeheel beleid en de financiën voor het geheel van de Protestantse Kerk Amsterdam behartigt. De leden komen uit de verschillende wijkkerken.

 Het dagelijks bestuur heet Moderamen Algemene Kerkenraad, kortweg: MAK en vergadert maandelijks gezamenlijk met het Dagelijks Bestuur van het College van Kerkrentmeesters.

Algemene gegevens kerkelijk bureau
Nieuwe Herengracht 18
1018 DP Amsterdam
T.  020 – 53 53 700
info@protestantsamsterdam.nl

Directeur
Vincenza La Porta 
vincenza.laporta@protestantsamsterdam.nl

Voorzitters Algemene Kerkenraad
Hendrik-Jan Overmeer
ak@protestantsamsterdam.nl

Scriba Algemene Kerkenraad
Rosaliene Israël
rosaliene.israel@protestantsamsterdam.nl

College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters gaat over geld, gebouwen en personeelszaken. Het behartigt de vermogensrechtelijke aangelegenheden en de zorg voor de personeelsleden en kerkgebouwen van de Protestantse Kerk Amsterdam. 

Algemene gegevens kerkrentmeesters
Nieuwe Herengracht 18
1018 DP  Amsterdam
T. 020 – 53 53 700
ckr@protestantsamsterdam.nl 

Voorzitter             
Redmer Kuiken

Secretaris
Jan van der Meulen

Penningmeester
Maarten van Duijn

Vragen?
Mail ckr@protestantsamsterdam.nl of bel het kerkelijk bureau: 020 – 53 53 700

 

College van Diakenen

Het College van Diakenen is het bestuur van de Protestantse Diaconie Amsterdam. Een organisatie die zich al sinds 1578 inzet voor de stad. Dit college bereidt binnen de Protestantse Kerk Amsterdam het diaconale beleid en de diaconale vermogensrechtelijke aangelegenheden voor en voert ze uit in programma’s en projecten. Daarvoor kan het een beroep doen op het diaconale bureau.

Algemene gegevens diaconaal bureau
Nieuwe Herengracht 18
1018 DP Amsterdam
T. 06 – 13343219
F.  020 – 53 53 031
www.diaconie.org

Voorzitter
Else de Wit
info@diaconie.org

Algemeen Secretaris
Hanneke van Bezooijen
h.vanbezooijen@diaconie.org

Penningmeester
Marc Francke
info@diaconie.org