Burgemeester Halsema spreekt waardering uit voor rol Amsterdamse kerken

Op woensdagmiddag 3 maart vond er op initiatief van de Raad van Kerken Amsterdam (RvdKA) een ontmoeting plaats tussen burgemeester Femke Halsema, wethouder Rutger Groot Wassink en vertegenwoordigers van Amsterdamse kerken. Namens de Protestantse Kerk Amsterdam was scriba Rosaliene Israël aanwezig. De delegatie maakte duidelijk niet alleen een betekenisvolle rol te vervullen in de samenleving, maar ook vanuit de christelijke traditie een visie te hebben op de (toekomst van de) stad.

In haar bijdrage aan het gesprek benadrukte burgemeester Halsema dat het stadsbestuur ‘zich bewust is van de historische verantwoordelijkheid van de kerken, en de manier waarop zij daar ook recent uiting aan geven’. Het stadsbestuur stelt het ‘zeer op prijs dat de kerken in de stad actief zijn, zowel door hun gebed en spiritueel samenzijn, als in de materiële ondersteuning die zij kwetsbare inwoners bieden’.

Burgemeester Halsema is zich bewust van de historische verantwoordelijkheid van de kerken

Daarnaast deelde de burgemeester haar zorgen over de toekomst van de stad. Waaronder de toenemende segregatie en ongelijkheid, het feit dat de vrede in de stad onder druk staat van diverse conflictlijnen en het gebrek aan ‘common ground’ voor wat we als werkelijkheid ervaren (zoals blijkt uit toenemend complotdenken en fakenews). Stuk voor stuk ontwikkelingen die door corona verhevigd worden, en een bedreiging vormen voor de broodnodige dialoog in onze stad. Een dialoog waar religieuze en andere maatschappelijke organisaties waaronder ook de kerken – aldus de burgemeester – een belangrijke rol in spelen.

Ook wethouder Rutger Groot Wassink verheugt zich over deze hernieuwde kennismaking met vertegenwoordigers van de Amsterdamse kerken. Hij benadrukte het belang van een structureel overleg tussen kerken en stadsbestuur. Juist om ook tijdig ‘signalen vanuit de kerken op te kunnen pikken’, zoals op het gebied van kwetsbare groepen in de stad. Een terrein waarop er overigens vanuit kerkelijk-diaconale instellingen en RvKA (taakgroep vluchtelingen) diverse contactlijnen met het stadsbestuur lopen, zoals in het Gelagkameroverleg over de positie van vluchtelingen en ongedocumenteerden in de stad.

Wethouder Groot Wassink benadrukt belang van structureel overleg

De belangrijkste opbrengst van deze ontmoeting met burgemeester Halsema en wethouder Groot Wassink is de afspraak om op structurele basis mét een inhoudelijke agenda het overleg tussen de Amsterdamse kerken en het stadsbestuur vorm te geven, vindt Rosaliene Israël, predikant scriba van de Protestantse Kerk Amsterdam. ‘Mooi om te zien hoe het stadsbestuur – mede naar aanleiding van het werkbezoek van burgemeester Halsema aan de Protestantse Kerk Amsterdam en de brief vanuit de Raad van Kerken Amsterdam van het afgelopen najaar – het belang van een structureel contact met de Amsterdamse kerken onderstreept’.

Afgelopen najaar vroeg burgemeester Halsema tijdens een werkbezoek aan de Protestantse Kerk Amsterdam om mee te denken hoe we hoop kunnen bieden in de coronapandemie. Daaruit is de podcast Hoop in tijden van Corona voortgekomen.