Amsterdam Centrum

Adres:

Contactpersoon
Guy Wijnen,  Guy@kwekerijamsterdam.nl

Bram Kalkman, bram@kwekerijamsterdam.nl

Website:
http://www.kwekerijamsterdam.nl/
E-mailadres:
info@kwekerijamsterdam.nl

Tussen de feestjes, baantjes en colleges onderzoek je het leven, om te merken dat je langzaam volwassen wordt. Maar hoe doe je dat? Waar vroeger nog structuren van traditie, kerk of familie leidraad waren, moeten jonge mensen tegenwoordig zelf op zoek naar wat werkelijk waarde heeft. De plekken waar twintigers volwassen worden, stellen vooral kennis en vaardigheden centraal; maar de dieperliggende vragen blijven onbesproken. Hoe ga je om met alleen-zijn, de waarde van je werk, liefde, geluk, succes, ziekte en natuur? Met De Kwekerij is er een groeiplek voor twintigers om samen levenswijsheid te ontdekken en in praktijk te brengen.

Guy Wijnen (28) is arbeid- en organisatiesocioloog en interesseert hij zich in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de manieren waarop mensen hun werk vormgeven. Sinds 2012 is Guy actief in het geven van training in persoonlijke ontwikkeling, leiderschapsvaardigheden en arbeidsmarkt-oriëntatie. De Kwekerij is voor hem een plek waar inzicht en inspiratie, de persoonlijke groei van twintigers kracht bij zetten. Open blijven staan voor nieuwe inzichten, balans houden, en zijn energie inzetten voor datgene wat zijn hart sneller laat kloppen, maken Guy een gelukkig mens. De verbinding maken tussen het persoonlijke en het professionele zet hij graag in bij de workshops.