Gerben van Manen

Neem contact op

Ontmoeting met God

Hoe breng je ontmoeting met God vandaag ter sprake? Dat was de onderzoeksvraag van mijn proefschrift, waar ik in de praktijk nu veel aan heb. In gesprekken vraag ik naar ervaringen, een stem of een iets anders bijvoorbeeld, die niet uit mensen zelf maar van buitenaf tot ons komt. Soms kun je dat linken aan het geloof, God of het verhaal van Israël of Jezus.

Als je de Bijbel leest, ontdek je dat God het gesprek zoekt met ieder mens, niet alleen met mensen die gepokt en gemazeld zijn in een religieuze traditie. Ik geloof dat het zin heeft om ervaringen als een droom, genieten van de natuur of een goed gesprek te verbinden aan God omdat we daardoor niet alleen zijn en hoop hebben dat het ergens naartoe gaat met de wereld.

Samen predikant

Ontmoetingen met God is ook mijn dagelijks werk. Niet om die ontmoetingen te creëren of er expert in te zijn, maar wel om er getuige van te zijn, er dienstbaar aan te zijn. Samen met mijn vrouw Nellie ben ik predikant in de Regenbooggemeente. Nellie is buurtdominee en ik ben gemeentepredikant. Maar in feite doen we hetzelfde: met Amsterdammers praten over hoe zij leven en daarbij God al of niet ervaren.

Contactgegevens: dominee@regenbooggemeente.nl of 06-83650662