Herman Koetsveld (60) is sinds het najaar van 2019 predikant van de Westerkerk. Hiervoor was hij sinds 2007 voorganger van de Waterstaatskerk in Hengelo.

‘De kerk is voor mij een huis van God. De kunst is om elke bezoeker, of het nu stamgasten of langswaaiers zijn, daar iets van te laten ervaren. Dat kan op allerlei manieren. Van gebedsmomenten tot een spontane ontmoeting bij een bakkie koffie. Het is zo mooi dat de Westerkerk alle dagen de deuren open heeft.

Herman Koetsveld groeide op als domineeszoon en ging uiteindelijk theologie studeren in Kampen. “Met de historisch kritische methoden om Bijbelteksten uit te leggen, geleerd op de opleiding, kon ik uiteindelijk nooit uit de voeten. Dan kijk je puur wetenschappelijk naar de verhalen, maar door Drewermann werd de Bijbel voor mij een levensboek. Een boek dat gaat over alles wat mensen in hun leven kunnen meemaken. Een pakkend boek. Een boek dat jou pakt. Een boek dat je raakt. Vol geest en waarheid dus! Ik had nog jaren nodig om met behulp van deze inzichten verder te groeien en weer echt vertrouwen te krijgen in de theologie. Uiteindelijk kon de stap gemaakt worden om dominee te worden.’

‘Ik verheug me er nu elke weer op iets met een Bijbelverhaal te gaan doen. Ik mag het weer gaan vertellen, denk ik dan. Wat een voorrecht. Als ik op vrijdag aan mijn preek werk vertrouw ik erop dat het verhaal al bestaat, dat ik het alleen maar tevoorschijn hoef te halen. De eerste alinea is altijd lastig, maar gaandeweg stromen de woorden en verschijnt het verhaal dat verteld mag gaan worden. Ik weet ook, als ik geraakt word dan klopt het. Ik noem het ook wel het wonder van de vrijdag. De ene keer kies ik een vrij klassieke vorm. Eerst iets over de geschiedenis van het verhaal dat aan de orde is, dan de theologische lijnen en tot slot de persoonlijke spiritualiteit. Maar ik houd ook van andere vormen, het mag verschillen van zondag op zondag. Bijvoorbeeld de vorm van een monoloog, de interviewvorm of een dienst met vooral muziek.’

‘Een inspirerend verhaal’ in wat voor vorm dan ook, veel muziek en de deuren open naar de stad, dat is de verrukkelijke traditie en de kracht van de Wester. Dat is de essentie. Dat is het kloppende hart!’

Contactgegevens
Ds. Herman Koetsveld
hkoetsveld@westerkerk.nl
tel. 020 8465644