Mirjam Sloots

Neem contact op

Dominee Mirjam Sloots

‘Een van mijn favoriete Bijbelverhalen is het verhaal van de ontmoeting van Jezus met en de vrouw bij de bron. Omdat het een onverwachte ontmoeting is, waarin iets bijzonders gebeurt. Het is een gelijkwaardig gesprek: Jezus is geïnteresseerd in haar en hij heeft geen oordeel, terwijl veel anderen dat wel zouden hebben. Ik hou daar ook heel erg van: ontmoetingen waarin je oprecht geïnteresseerd bent in de ander, zonder oordeel. Waarin je elkaar echt ontmoet.

Dat vind ik ook belangrijk hier in Amsterdam-Noord, als dominee van de Ark-Bethelgemeente, in het team kerkvernieuwing en in de buurt. Dat we elkaar echt goed leer kennen. En dat ik na verloop van tijd kan denken: hier hoor ik thuis. En dat anderen dat gevoel ook over mij hebben.
Ik hou van projecten waardoor een kleine gemeenschap ontstaat. Wanneer mensen samen ergens naartoe werken, leren ze elkaar intussen kennen. Dan ontstaat er verbinding. Door elkaar te ontmoeten verdwijnen ook mogelijke vooroordelen.’

De Ark-Bethelgemeente

‘Het is een kleine, betrokken gemeente met het hart op de tong. Mensen leven met elkaar mee. Het is een warme gemeenschap. En ze staat open voor vernieuwing. Daar hebben we met elkaar in Amsterdam-Noord voor gekozen: om nieuwe perspectieven te verkennen.

Er zijn veel initiatieven samen met de buurt. Zoals de buurt ons inspireert, zo willen wij van betekenis zijn voor hen. Wij willen meebewegen met wat onze omgeving van ons vraagt. Wat gebeurt er al, en waar lopen mensen tegen aan? En waar kan onze gemeente, ons gebouw, dan in voorzien? Laten we het aantrekkelijk maken voor mensen om mee te doen. Als mensen een ander beeld krijgen van wat er in de kerk mogelijk is, wat kerk ook zou kunnen zijn, dan verrast dat ze vaak.’