Bezoekadres:
Plejadenplein 44 - 1033 VL Amsterdam

predikant: interim-predikant ds. Kees G. Zwart, t: 06 51 29 51 89, e: interim.ds.noord@gmail.com

tel. 020 – 631 18 02

Kerkdiensten: zondagmorgen 10.00 uur

Website:
http://www.bethelkerkamsterdam.nl/

Predikant(en)

Overige contactpersonen

  • Koster & verhuur:
    Mw. Netty Homan-Pretorius, tel. 020 – 631 34 58, homan277@zonnet.nl
    Mw. Elly Pretorius-Bosman, tel. 06 – 361 78 721
  • Secretaris: Mw. Adri Luyten-Couprie, tel. 020 – 63 11 083, luytenda@planet.nl

Geschiedenis van de Bethelkerk
Vanaf 1920 is Tuindorp Oostzaan gebouwd in een IJpolder bij Oostzaan voor de arbeiders op de scheepswerven. Al in de eerste jaren ontstond kerkelijk leven. De Orionschool bood onderdak aan kerkdiensten op de zondagmorgen: de rooms-katholieken om 9.00 uur, de hervormden om 11.00 uur en de gereformeerden om 14.00 uur.

De protestanten vielen kerkelijk onder Oostzaan. Maar vanuit de Hervormde Evangelisatie (orthodoxe richting) in Oostzaan werd in 1925 een gemeente gevormd. De hervormden kerkten toen in de nieuwe Julianaschool en in 1927 namen ze de houten Bethelkapel in gebruik. Deze stond bij Kometensingel 1.

De gereformeerden volgden en institueerden op 3 december 1926 de Gereformeerde Kerk te Tuindorp Oostzaan. Zij bouwden een soortgelijke houten kerk aan de Kometensingel, die tegenover nummer 140 stond. Zie bijgaande foto.

In 1937 werden de hervormden een deel van de Hervormde Gemeente te Amsterdam als wijkgemeente 32a, een aanhangsel dus van nr 32, de Sarongemeente bij de Kamperfoelieweg. In 1958 werd de huidige Bethelkerk gebouwd, waarvan de benedenverdieping bij de watersnood in 1960 onderliep. De houten kapel is later in brand gestoken.

De gereformeerden verloren bij de watersnood hun houten kerkgebouw. Na een zwerftocht langs Bethelkerk en Zonnehuis kon men al snel een gloednieuwe kerk aan de Kometensingel betrekken, de stenen Regenboogkerk, die in 1997 aan de Agapè – gemeente is verkocht. Kerkelijk was men in 1975 al samengevoegd tot één Gereformeerde Kerk te Amsterdam Noord. (nb het orgel in de Regenboogkerk is in 2002 verkocht aan de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk in Loppersum).

Vanaf 1997 bewonen gereformeerden en hervormden samen de vernieuwde Bethelkerk en horen als deel van de Protestantse Wijkgemeente Amsterdam Noord bij de Protestantse Gemeente te Amsterdam.

Al deze namen suggereren geen eenkennigheid. Want er is in Tuindorp Oostzaan ook een lange traditie om met de kerken gezamenlijk en met de hele buurt dingen te ondernemen.

Meer kerken in Noord