Rosaliene Israël nieuwe scriba Protestantse Kerk Amsterdam
  • Berichtcategorie:Archief
  • Bericht gepubliceerd op:23/10/2018
  • Laatste wijziging in bericht:23/02/2022

De 40-jarige predikant Rosaliene Israël is vanaf 1 november 2018 de nieuwe scriba van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA). Als scriba van de 19 wijkkerken en 10 pioniersplekken is ze secretaris van de algemene kerkenraad en begeleidt ze de predikanten en kerkelijk werkers. Ook stuurt ze het vernieuwingsproces aan om te komen tot een toekomstbestendige kerk die relevant is voor de stad. “We zijn onder de indruk van haar visie op het kerk zijn in deze tijd en stad. Ze straalt energie en daadkracht uit. Rosaliene is de juiste vrouw op de juiste plaats voor deze taak”, aldus Rijk van Ark, voorzitter van de PKA.

In de drukte van de stad en het alledaagse bestaan willen de wijkkerken en pioniersplekken oases van inspiratie, rust, religie en zingeving bieden, met het evangelie van Jezus Christus als bron en basis. De scriba is hierin de spin in het web. Als predikant was dominee Israël jarenlang betrokken bij de oecumenische leefgemeenschap Oudezijds 100 in het hartje van de Wallen. Ze begeleidde ook andere christelijke leefgemeenschappen in de stad, in het bijzonder op theologisch en spiritueel gebied. Daarnaast is ze bezig met een promotieonderzoek op dit onderwerp aan de Protestantse Theologische Universiteit. Voorzitter Van Ark: “Rosaliene is gericht op vernieuwing, maar doet dat vanuit de eeuwenoude traditie van samenleven en samen kerk zijn”.

Rosaliene begon haar predikantschap als voorganger van de Protestantse Gemeente in Landsmeer. Ze studeerde Godgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht en was projectdocent levensbeschouwing aan de Vrije Hogeschool in Driebergen. Veel van haar publicaties gaan over nieuwe vormen van monastiek leven en een moderne manier om kloosterling te zijn in het midden van de maatschappij.

Ds. Israël volgt ds. Julia van Rijn op die classispredikant voor de regio Zuid-Holland-Noord is geworden. Rosaliene Israël is getrouwd en heeft drie kinderen.