Deze wijkkerken zoeken een student-trainee

Westerkerk (centrum)
De Westerkerk is al eeuwenlang een icoon en herkenningspunt in het centrum van Amsterdam. Elke week komen zowel Amsterdammers als mensen van buiten de stad naar Westerkerk voor een dienst, concert of het branden van een kaars. Twee jaar geleden is er een tienerclub opgestart als vervolg op de wekelijkse kinderkerk. Sindsdien komt een kleine groep tieners om de week -tijdens de dienst op zondagochtend- samen aan de slag te gaan met spellen, Bijbelverhalen en actuele thema’s. Ook komende jaren wil de Westerkerk tijdens en buiten kerktijd samen met de tieners werken  aan leuke projecten die met de Westerkerk, de plek in deze wereld of de Bijbel te maken hebben.

Bethelkerk/de Ark/Nieuwendammerkerk (Amsterdam-Noord)
De drie kerken van de Protestantse Kerk Amsterdam in Amsterdam Noord hebben één overkoepelende tienergroep: Nova Noord. Al jarenlang komen tieners met zowel christelijke als niet-christelijke achtergrond om de week bij elkaar om samen te eten, spellen te spelen en af en toe na te denken over levens- en geloofsvragen. Afgelopen jaren zijn er ook activiteiten georganiseerd met de tienergroep van de Protestantse Gemeente in Landsmeer.