Kinderkerstmaaltijd in de Westerkerk

Tijdens de kerkdienst op de derde Adventszondag in de Westerkerk hebben de kinderen met elkaar een kerstmaaltijd. Er worden cupcakes versierd en met elkaar gezongen en gelezen in kerstsfeer. Van…

Westerkerk Amsterdam beroept Herman Koetsveld

De kerkenraad van de Westerkerkgemeente en de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) hebben een beroep uitgebracht op ds. Herman Koetsveld uit Hengelo. Het beroep betreft een fulltime aanstelling als gemeentepredikant van…

Sluit Menu