Westerkerk Amsterdam beroept Herman Koetsveld
  • Berichtcategorie:Archief
  • Bericht gepubliceerd op:25/08/2019
  • Laatste wijziging in bericht:23/02/2022

De kerkenraad van de Westerkerkgemeente en de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) hebben een beroep uitgebracht op ds. Herman Koetsveld uit Hengelo. Het beroep betreft een fulltime aanstelling als gemeentepredikant van de wijkgemeente.

Herman Koetsveld (60 jaar) is momenteel predikant in de Waterstaatskerk in Hengelo. Hij was eerder lid van de synode van de Protestantse Kerk Nederland en werkzaam als predikant in Zaandam en Rosmalen/Berlicum.

Herman waardeert de combinatie van tradities en aandacht voor actualiteit en samenleving, een uitdagende wisselwerking tussen de ontwikkelingen in de samenleving en de ontwikkelingen in kerk, geloof en theologie. Dit sluit aan bij de signatuur van de Westerkerk, die zich verbonden voelt met de protestantse traditie en die wat waardevol is in die traditie verbindt op een eigentijdse manier met het dagelijkse leven van mensen.

De kerkenraad van de wijkgemeente Westerkerk en de Protestantse Kerk Amsterdam hebben het advies van de beroepingscommissie overgenomen en besloten tot een kandidaatstelling. Nadat de predikant het beroep heeft aangenomen, zal een datum voor bevestiging worden vastgesteld.

Jeroen Kramer, voorzitter van de kerkenraad van de wijkgemeente Westerkerk licht toe: “Wij zijn verheugd dat wij na een zorgvuldig voorbereide en uitgevoerde beroepingsprocedure een nieuwe predikant hebben gevonden. Wij hopen en vertrouwen erop dat Herman het beroep aanneemt. Wij menen met Herman een predikant te hebben gevonden die past binnen de gemeente en signatuur van de Westerkerk en zien uit naar een intensieve samenwerking”.