Taizé in Amsterdam is een jongerencommunity in hartje Amsterdam, gehuisvest in en rond de Nassaukerk. Met elkaar bezinnen wij ons, speuren naar stilte in het roerige Mokum, dromen wij van eenheid, vrede en gerechtigheid en gaan wij op zoek naar wat voor onszelf, de ander, de stad en de wereld van belang is. En óf en zo ja welke rol God daarin voor ons speelt. Dat doen wij op een nieuwe, eigenwijze en creatieve manier. Wij baseren ons daarbij op de Taizé spiritualiteit, afkomstig van de oecumenische broedergemeenschap in Frankrijk. Website: www.taizeinamsterdam.nl

Klik hier wanneer u een eenmalige bijdrage via iDEAL wil doneren

€10 €25 €50 ander bedrag


Wij gebruiken uw e-mailadres voor het toesturen van de machtiging. Daarnaast ontvangt u een bevestiging van uw toezegging per mail.

De incasso’s hiervoor worden geïnd door: Protestantse Gemeente te Amsterdam, Nieuwe Herengracht 18, 1018 DP Amsterdam

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Protestantse Gemeente te Amsterdam om deze incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Protestantse Gemeente Amsterdam. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.