Longread: De toekomst van religieus erfgoed

Westerkerk vanuit lucht

De toekomst van religieus erfgoed is al lang geen binnenkerkelijke aangelegenheid meer, of het nu om gebouwen of kunstcollecties gaat. Een belangrijk deel van deze toekomst wordt vormgegeven door lokale, provinciale en nationale bestuurders en ambtenaren, door erfgoedorganisaties, buurtpartijen en sociale ondernemers. 

Maar hoe kijkt de kerk zelf naar de ontwikkelingen? Is zij getraumatiseerd over zoveel verlies? Speelt ze pragmatisch in op de stand van zaken? Kijkt zij afwachtend naar maatschappelijke partners of ze heeft ze – naast wat ze van hen kan leren – ook zelf iets te vertellen? 

In deze long read schrijft stadspredikant Tim Vreugdenhil over de theologische en spirituele aspecten van religieus erfgoed. Hij wil daarmee mensen buiten en binnen de kerk inspireren en bijdragen aan wederzijds begrip.